Finland

Finland: Utskott drar i bromsen för ändringar i alkohollagen

Finska regeringens planer att tillåta starkare alkoholvaror i mataffären får mothugg.

I fredags lämnade det finska social- och hälsovårdsutskottet in sitt betänkande kring regeringens förslag om att ändra alkohollagen. Den finska regeringen vill göra det möjligt att sälja drycker med upp till åtta volymprocent alkohol i vanliga mataffärer men utskottet föreslår att lagförslaget skrotas.

Man konstaterar i betänkandet att en ökad tillgång på alkohol skulle innebära en ökad alkoholkonsumtion vilket skulle medföra flera typer av skador och extra kostnader för sjukvården. Utskottet kopplar också alkohol till våld i nära relationer och negativa konsekvenser för barn.

2018 reformerades den finska alkohollagen vilket ledde till en ökad försäljning av öl. Utskottet tror att även de ändringar som nu föreslås skulle leda till att försäljningen inom berörda segmentet (5,6 till 8 volymprocent) mångdubblas.

Förslaget omfattar bara drycker som tillverkas genom jäsning och detta ser också utskottet som ett problem då det skulle kunna strida mot EU-rätten.

Förslaget ska nu behandlas i plenum.

Mer från Accent