Politik

Nu blir det lättare att få serveringstillstånd

Förbud mot alkoholservering efter klockan tre på natten men lättare att få tillstånd att servera alkohol. Det är två av förslagen i alkohollagsutredningen som idag överlämnades till folkhälsominister Maria Larsson.

Utgångspunkten för utredningen har varit att behålla Systembolagets monopol och göra en översyn av alkohollagen inom ramen för en restriktiv alkoholpolitik. Bland annat därför föreslår utredaren Anita Werner att det inte ska bli tillåtet med så kallad gårdsförsäljning, det vill säga att tillverkaren själv skulle få sälja sina alkoholprodukter.

– Det här har ju diskuterats väldigt mycket men gårdsförsäljning är inte förenligt med detaljhandelsmonopolet, säger Anita Werner. I Finland har man haft gårdsförsäljning ett antal år men också fått kritik från EU-kommissionen som menar att det är olämpligt att ha försäljning vid sidan av monopolet.

En av de stora nyheterna i förslaget är att det föreslås bli förbjudet att servera alkohol efter klockan tre på natten. Idag finns ett femtiotal krogar i Sverige med tillstånd att servera alkohol till klockan fem, men utredaren menar att problemen blir för stora.

– Det är framför allt polisen som framfört önskemål om tidigare stängning. Det blir stökigt kring krogarna.

Utredningen föreslår att kraven på kök för lagad mat för att få alkoholtillstånd ändras så att även sushibarer och vegetariska restauranger utan stekbord kan få tillstånd.

– Det finns en massa detaljregleringar här, bland annat att man måste ha stekbord, som vi vill ta bort, säger Anita Werner. Men man ska fortfarande ha ett eget kök och erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat. Tanken är inte att varenda korvkiosk eller kafé ska få alkoholtillstånd.

Att det ska bli enklare att få alkoholtillstånd reagerar IOGT-NTOs ordförande Sven-Olov Carlsson mot.

– Förslaget om slopat krav på köksutrustning och lägre matkrav innebär en kraftig urholkning av de nuvarande bestämmelserna, säger han. V kommer att få se helt nya serveringsrörelser som tidigare inte har kommit ifråga för servering av starkare drycker än folköl. Det får till följd en dramatiskt ökad tillgänglighet till alkohol.

Han menar att serveringsbestämmelserna är viktiga för att begränsa tillgängligheten och i förlängningen konsumtionen av alkohol.

– Alkoholutredningens förslag får motsatt effekt och motverkar dessutom regeringens mål att begränsa alkoholkonsumtionen. Utredningens förslag i denna del är förhastat och bör därför inte läggas till grund för lagstiftning.

En annan föreslagen förändring när det gäller serveringstilltstånden är att en ny och lindrigare form av sanktion införs, så kalla erinran. Vid grövre eller upprepade förseelser ska en varning till krögaren delas ut och om problemen inte åtgärdas kan tillståndet dras in.

– I praktiken handlar det att anpassa lagen till verkligheten, det är betydligt vanligare med varningar än med återkallelser redan idag, säger Anita Werner. Men jag tror att det behövs skärpt tillsyn och det är extra viktigt att ha ordentlig koll om krogen redan fått en varning.

Text: Pierre Andersson | Illustration: Ulf Lundkvist

Här kan du läsa mer om förslagen från Alkohollagsutredningen.

Mer från Accent