Skoltrivsel motverkar kompistryck

Ungdomar som har kompisar som dricker, dricker oftare själva. En del av den effekten uppvägs dock om de trivs i skolan.

Hur kompisarna gjorde påverkade dels om den unge druckit eller ej, samt mängden han eller hon i så fall drack. För dem som var under 16 påverkade skoltrivseln om de hörde till dem som druckit. För de äldre hade skoltrivseln samband med hur mycket de drack.

Det visar en amerikansk studie av risk- och skyddsfaktorer. Studien är en del i en större studie av alkoholanvändning bland 2 582 studenter mellan 11 och 19 år i indianbefolkningen.

Eva Ekeroth

Mer från Accent