Ökad opiumodling i Gyllene Triangeln

DRUGNEWS. Opiumodling ökar igen i Gyllene Triangeln i Sydostasien. Odlingen i Burma, Laos och Thailand har ökat mer än 20 procent senaste året, visar en FN-rapport.

I Burma (Myanmar) har odling av opium ökat 20 procent till 38 100 hektar, i Laos med 58 procent till 3 000 hektar och Thailand från mer marginella 211 till 289 hektar.

Gyllene Tringelns roll för opiumodling har senaste decennierna minskat kraftigt, liksom för heroin som görs av opium – på 1990-talet var odlingsarealen sammanlagt 160 000 hektar i regionen. Det är senaste åren krigsdrabbade Afghanistan som dominerar med över 90 procent av världens opium.

Men undersökningen av FN:s narkotikakontrollorgan UNODC visar att en svängning kan vara på gång. Afghanistan har i år drabbats av infekterade opiumplantor och produktionen nära halverats. Samtidigt har odlingsytan senaste fyra åren ökat i Burma. I östra landsdelen har upproriska minoritetsgrupper länge gjort uppror mot militärregimen och vinster av droghandeln går till vapen.

I år räknar FN med att det i Burma produceras 580 ton opium, i Laos 18 ton och i Thailand 5 ton opium.
Samtidigt har myndigheters förstörande av opiumfält ökat rejält i Burma (9 135 hektar i år), minskat i Laos (579 hektar) och en liten ökning i Thailand (278 hektar) jämfört med i fjol.

Bakom den ökade opiumodlingen i regionen anges fattigdom och instabilitet vara några drivkrafter som gör att bönder inleder – eller i några fall återupptagit – den illegala odlingen, enligt Jurij Fedotov, chef för UNODC. Det ökade priset på opium senare år har också bidragit till att många börjat odla.

Drugnews/SL

Mer från Accent