Nu har den nya alkohollagen landat på riksdagens bord

I dag överlämnade regeringen propositionen om den nya alkohollagen till riksdagen. Förutom nya formuleringar kring den så kallade bjudregeln, som Accent skrev om tidigare – läs nedan, har inget nytt tillkommit sedan lagrådsremissen.

– I dag har propositionen ”En ny alkohollag” lämnats till riksdagen. Regeringens restriktiva alkoholpolitik ligger fast och vissa bestämmelser förtydligas och moderniseras, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt är kritisk till den nya lagen.

– Det här är ett stort steg i fel riktning, säger hon. På flera punkter öppnar man upp för ökad alkoholkonsumtion i samhället trots att man säger sig vilja minska denna och driva en restriktiv alkoholpolitik.

Joanna Wågström

Få ändringar i den nya alkohollagen. Läs mer.
Den nya alkohollagen kan leda till ökad alkoholkonsumtion. Läs mer.

Mer från Accent