Internethandel

Domen mot handlavin.se står fast

Internetvinhandlaren Peder Molin har ägnat sig åt olovlig alkoholförsäljning. Det slår Svea hovrätt fast i en dom i dag.

Peder Molins företag, Best shopping HB, som stod bakom internet-handelssidan handlavin.se, var med bland de tio internethandelsföretag som polisanmäldes av IOGT-NTO i slutet av 2011. Samtliga sålde alkohol via internet, något som IOGT-NTO ansåg vara i strid med lagen som säger att alkohol bara får säljas av statliga Systembolaget.

Best shopping var det enda företag som åklagaren bedömde att det var värt att gå vidare med, och för ett år sedan fälldes Peder Molin i Tingsrätten. Både åklagaren och Peder Molin har överklagat, men Svea hovrätt är alltså av samma uppfattning som Tingsrätten.

I domen skriver Hovrätten: ”Hovrätten delar tingsrättens bedömning att den verksamhet som Peder Molin genom Best Shopping HB ägnat sig åt utgör försäljning till konsumenter i Sverige och att Best Shopping HB inte agerat som mellanhand. Att Peder Molin bedrivit sin verksamhet så att han köpt in vin först efter att han fått beställning från en konsument förändrar inte hovrättens bedömning. Försäljningen har således skett i strid med alkohollagen.”

Hovrätten påpekar att det finns oklarheter i lagstiftningen, men inte i just det här fallet.

Eftersom Peder Molin handlat i god tro bedöms inte brottet vara grovt.

Läs vad Accent tidigare skrivit i ärendet:
https://accentmagasin.se/politik/vinhandlare-doms/
https://accentmagasin.se/politik/natvinhandlare-atalas/
https://accentmagasin.se/politik/polisen-slog-till-mot-internetvinhandlare/
https://accentmagasin.se/politik/iogt-nto-anklagas-for-att-ga-systembolagets-arenden/
https://accentmagasin.se/politik/iogt-nto-polisanmaler-vinklubbar/
https://accentmagasin.se/politik/efter-majzners-flykt-nu-kan-kunderna-tvingas-betala-skulden/

Mer från Accent