Politik

Frågor och svar om gårdsförsäljning

IOGT-NTO har samlat frågor och svar om gårdsförsäljning. Accent publicerar valda delar här. Hela foldern kan laddas ner på www.iogt.se.

VARFÖR PRATAS DET SÅ MYCKET OM SYSTEMBOLAGET, DET HANDLAR VÄL OM GÅRDSFÖRSÄLJNING?
Det är för att det i slutändan är samma fråga. Tillåter vi någon annan än Systembolaget att sälja alkohol bryter det mot det monopol vi har på alkoholhaltiga drycker. Det kan öppna upp för vin och sprit på ICA och Konsum. Det finns de som tycker att det är bra om monopolet försvinner och som utnyttjar frågan om gårdsförsäljning för att driva igenom det.

ÄR GÅRDSFÖRSÄLJNING BRA FÖR TURISMEN OCH FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD?
Nej, det finns inga undersökningar som visar att gårdsförsäljning kommer att öka turismen, bara gissningar. En levande landsbygd vill säkert de flesta ha, men varför måste den bygga på alkoholförsäljning?

HUR SER DET UT I FINLAND?
Finland har gårdsförsäljning idag, samtidigt som de har ett monopol. Men det är inte säkert att man kommer att få fortsätta med det. EU-kommissi- onen har ifrågasatt Finlands lagstiftning kring gårdsförsäljningen. Risken finns att det vid en prövning i EG-domstolen anses vara otillbörligt gyn- nande av de lokala producenterna, och att det kommer att stjälpa det finska monopolet.

VAD SÄGER EU-KOMMISSIONEN?
EU-kommissionen har gett ett luddigt svar som kan tolkas på flera olika sätt. Uttalandet kan inte på något sätt tas som en garanti för att gårdsförsäljning inte hotar monopolet. I slutändan är det EG-domstolen och inte EU-kommissionen som avgör om gårdsförsäljning skulle krossa monopolet eller inte.

VAD SÄGER ALKOHOLLAGSUTREDNINGEN?
Alkohollagsutredningen föreslår efter drygt ett års utredning, med bland annat studiebesök i Finland, regeringen att inte tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta för att man anser att det strider mot monopolets funktion och EG-rätten.

VAD TYCKER SVENSKA FOLKET OM GÅRDSFÖRSÄLJNING?
En majoritet av svenska folket är emot gårdsförsäljning av alkohol om det hotar monopolet. Man tror också att gårdsförsäljning skulle innebära fler alkoholskador och försämrad ålderskontroll.

MEN LITE GÅRDSFÖRSÄLJNING ÄR VÄL INTE SÅ FARLIGT?
Jo, faktum är att det är det. Inte för försäljningen i sig utan för att det innebär att man inför ett vinstintresse av alkohol i detaljhandeln. En av anledningarna till att Sverige har lägre alkoholskador än resten av Europa är att det inte finns något incitament på Systembolaget för att få människor att köpa mer alkohol än de tänkt sig, till exempel genom rabatter eller ”köp 3, betala för 2”-erbjudanden.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer