Införselregler

Det lönar sig att tycka till

Att lägga ner en stund på att säga sin mening, till exempel genom att fylla i en enkät, lönar sig. IOGT-NTO-medlemmars och andra EU-medborgares synpunkter på införselkvoter har inte gått EU-kommissionen förbi.

Vi gör avtryck i Bryssel!

”Vi gör avtryck i Bryssel! Många av er var med och svarade och hjälpte till att få ut info om enkäten till folk i landet, stort tack!” Så skriver Kalle Dramstad, politisk sekreterare på IOGT-NTO, på organisationens intranät.

Det var i juni förra året som EU-kommissionen startade sin översyn av direktivet om punktskatter för bland annat alkohol och tobak som förs från ett EU-land till ett annat.

Som en del i översynen gav kommissionen möjlighet för allmänheten att lämna sina synpunkter genom en medborgarenkät. Och det har många gjort.

– Av dem som svarat är 30 procent privatpersoner, flest svenskar, 10–12 procent är civilsamhällesorganisationer och resten är branschföreträdare, säger Kalle Dramstad.

Att det kom in så många svenska svar från privatpersoner är nog till stor del Kalle Dramstads förtjänst. På Facebook uppmanade han medlemmar att besvara enkäten och han gjorde en lathund för hur man skulle göra. Den publicerades i en artikel i Accent.

– De som läst artikeln utgör nog en stor del av de svarande. Kommissionens undersökningar är inte så lätta att hitta, så en länk är en stor hjälp. Att vi gjorde lathunden hade nog också betydelse, säger han.

Det blir svårt för kommissionen att hävda att alkoholinförsel inte är ett problem för vissa medlemsstater.

I enkäten fanns några öppna frågor, till exempel på vilket sätt man ansåg att införseln påverkade.

– Det har kommit in 50 olika berättelser om hur EU-medborgare upplever att alkoholinförseln påverkar negativt. Min bedömning är att det nu blir svårt för kommissionen att hävda att alkoholinförsel inte är ett problem för vissa medlemsstater, säger Kalle Dramstad.

Berättelserna har främst handlat om de stora mängderna man får ta in, och att alkoholen ofta säljs vidare, även till ungdomar.

– Men de har också handlat om att den stora införseln ökar totalkonsumtionen och därmed sjukvårdskostnaderna och att staten förlorar skatteintäkter, säger han.

Kalle Dramstad tror också att det faktum att privatpersoner är med gör enkäten mer intressant.

– Nu har man en tydlig konflikt. Företagen tycker inte att införseln är något problem, medan civilsamhällets organisationer och privatpersoner tycker det. Deras medverkan visar också att det inte enbart är ekonomiska aktörer som har intresse för frågan. Det blir också tydligt att industrin inte har något intresse av folkhälsofrågor, säger han.

Det finns ett stort intresse för att se över artikel 32.

Och kommissionen har noterat engagemanget. I anteckningarna från ett möte med kommittén för nationell alkoholpolitik och åtgärder går att läsa: ”Det finns ett relativt stort intresse för att se över artikel 32. Frågorna som berör hälsa har fått stort gensvar bland privatpersoner. En majoritet av länderna, särskilt de nordiska som främst berörs, har givit starkt stöd för begäran att se över artikel 32.”

Nästa steg i processen är att EU:s hälsodirektorat och skattedirektorat ska göra en studie om införselreglerna.

– Studien kommer att leda till en konsekvensbedömning. Hur den kommer att se ut är omöjligt att säga, men jag är försiktigt positiv. Nu hörs fler röster som ifrågasätter. Tidigare har Sverige varit nästan ensamma om att vilja diskutera införselreglerna, säger Kalle Dramstad. 

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent