införselkvoter

EU ser över införselkvoter – var med och påverka

EU-kommissionen ser över direktivet om punktskatter för bland annat alkohol och tobak som förs från ett EU-land till ett annat. Nu kan du vara med och påverka.

Reglerna för privatimport av alkohol bestäms av direktiv 2008/118EC. Där sägs att alkohol som är beskattad i det EU-land man köper den inte ska beskattas enligt nivåerna i det land man importerar den till. Åtminstone inte alkohol som är avsedd för privat bruk och som köparen själv forslar över gränsen.

– Nu har EU-kommissionen börjat se över direktivet. Med anledning av översynen har kommissionen inlett en samrådsprocess, säger Kalle Dramstad, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

I översynen ingår bland annat en medborgarenkät.

– Beroende på vad enkäten ger för resultat kan EU-kommissionen komma att se över de indikativa nivåerna: det som vi i Sverige kallar införselkvoter, säger han.

De svenska införselkvoterna har höjts successivt sedan EU-inträdet. Nu kan en resenär ta med sig 10 liter sprit, 30 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl.

Kalle Dramstad. Foto: Ulrica Ambjörn.

– Problemet är att nivåerna är så höga och att det är referensnivåer, så kallat indikativa nivåer. Om man kan göra troligt att man behöver ännu mer så får man ta in det, säger han.

Att nivåerna är så höga får effekt på flera sätt.

– Dels skapar det ett negativt alkoholskattetryck, vilket är farligt och dels är det ett hinder för staternas suveränitet att sätta punktskatter, säger han.

Kalle Dramstad tycker att alla ska ta möjligheten att påverka genom att delta i undersökningen.

– Många delar i undersökningen är väldigt tekniska, men den del som handlar om alkoholinförsel är däremot enkel och kort, säger han.

Han har gjort en lathund i powerpoint för hur man gör när man fyller i enkäten. Där finns också en länk till frågeformuläret.

– Eftersom de har tagit upp frågan så tror jag faktiskt att det finns en möjlighet att något händer, antingen att de sänker de indikativa referensnivåerna eller att de öppnar för att varje medlemsstat sätter sina egna nivåer, säger han.

Den 4 juli är sista datum för att besvara enkäten.

Mer från Accent