Expedition 50

Demokratin i IOGT-NTO ses över

Allt fler medlemmar är direktanslutna till IOGT-NTO. Hur de ska kunna göra sin röst hörd och andra frågor om demokratin håller som bäst på att ses över.

I arbetet med att utveckla IOGT-NTO, Expedition 50, ingår att se över den demokratiska processen. Ingen enkel uppgift, men en utredning sliter med frågan.

– Vi jobbar på enligt tidsplanen och hoppas kunna lägga fram ett antal förslag till nästa kongress. Vi tittar på olika demokratiska modeller och vilka demokratiska strukturer som ska finnas i distrikten, säger Lina Boberg, ordförande för utredningen och ledamot i förbundsstyrelsen.

Frågorna utredningen brottas med är till exempel: Hur borde de demokratiska inflytandeformerna se ut? Vem ska få åka som ombud på kongresser? Vilka stadgar behöver vi förändra? Ska förtroendeuppdrag vara tidsbegränsade? Hur bör vi folkbilda för att utveckla vår demokrati?

Det är svåra frågor som kräver en del tankemöda och att åsikter hämtas in från olika håll. Den fråga som utredningen hittills har fattat beslut om är tidsbegränsning av förtroendeuppdrag.

– Utredningen kommer inte att gå vidare med förslaget att i stadgarna tidsbegränsa uppdrag. Istället anser utredningen att en tydligare valberedningsinstruktion är att föredra, säger Linda Engström, ansvarig för strategisk utveckling, och en av de två tjänstemän som ingår i utredningen.

Däremot är utredningen inte klar med förslag på hur årsmötescykeln eller representationen ska se ut.

– Det är många svåra frågor att ta ställning till: Kan representationen på distriktsårsmötet vara annat än geografisk? Ska distriktsårsmöten kunna hållas vartannat år istället för varje? Ska de då hållas de år det är kongress eller när det inte är kongress? Kan man ha mötet digitalt? Vad ska hända mellan årsmötena? Det är frågor som måste få ta tid att diskutera igenom, säger hon.

Lina Boberg anser att demokratiutredningens arbete nu underlättas av att Erik Wagners regionutredning är klar.

– Det blir lite lättare när vi ser vad det är för slags distriktsindelning vi har att förhålla oss till, säger hon.

Jämtland har varit försöksdistrikt och testat direktdemokrati på årsmötet. Det betyder att alla medlemmar har rösträtt på årsmötet, inte bara de som är föreningsombud.

– I höstas sa förbundsstyrelsen till att alla distrikt som vill kan införa det, säger hon.

Hur representationen på kongressen ska se ut är däremot fortfarande oklart.

– Vi är just nu ute och tittar på hur andra organisationer gör och letar lyckade exempel, säger hon.

Hon tror inte att arbetet kommer att vara avslutat i och med nästa års kongress.

– Det kommer att krävas att vi fortsätter även nästa mandatperiod. Då kanske fokus kommer att ligga mer på normer och maktförhållanden, vilken demokratiskolning vi ger våra medlemmar och liknande frågor som dyker upp under processen.

För att få hjälp med tankar och synpunkter har demokratiutredarna lagt ut frågor i gruppen IOGT-NTO Diskussion på facebook. Där har frågan om tidsbegränsade uppdrag, representation på kongressen och årsmötescykel dryftats.

– Vi lägger ut frågor där löpande och man får gärna fortsätta diskussionen i de trådar som redan ligger där. Och även om i nu beslutat att inte gå vidare med tidsbegränsning av uppdrag så kan man ha synpunkter på vad som kan ingå i valberedningsinstruktionen, säger hon.

Även om arbetet är svårt är det också roligt, anser Lina Boberg.

– Det är roligt att få tänka de stora tankarna utan att vara fast i hur det har varit, säger hon.

De som ingår i demokratiutredningen är Lina Boberg (ordförande), medlemmarna Maria Hampusgård, Lul Musa och Peter Olsson, samt tjänstemännen Linda Engström och Linda Fröström, förbundsjurist.

Mer från Accent