Amfetamin vanligt i Sverige

Holland, Belgien, Polen och Baltikum är stora producenter av amfetamin. På senare år har också Bulgarien tillkommit. Syntetdroger skeppas från Europa till bland annat Asien, Australien och Nordamerika. I 95 procent av fallen kommer amfetamin och ecstasy till Sverige med personbilar från produktionsländerna. Källa: Tullverket

Amfetamin är ett centralstimulerande medel som framställs på kemisk väg. Drogen förekommer oftast som ett vitt eller gulaktigt kristalligt pulver. Pulvret kan sniffas, injiceras eller sväljas.

Amfetamin är en av de vanligaste narkotikasorterna i Sverige. I drogvaneundersökningarna som genomförs årligen i årskurs nio och gymnasiets årskurs två har amfetamin länge legat tvåa, näst efter cannabis. Numera delas andraplatsen med ecstasy.

Amfetamin har sedan 60-talet utgjort en betydande del av injektionsmissbruket. I en landsomfattande kartläggning av landets tunga missbrukare som genomfördes 1979 hade 48 procent amfetamin som huvuddrog. När kartläggningen genomfördes 1998 uppgav 32 procent amfetamin som huvuddrog.

Antalet beslag av amfetamin har alltid legat betydligt högre än exempelvis heroin. På senare tid gör man också allt fler beslag av metamfetamin, som är en starkare variant av amfetamin. Idag utgörs 15 procent av amfetaminbeslagen av metamfetamin.

Joanna Wågström

Grafik: Mathias Lövström

Mer från Accent