Vit jul 2022

”Trygga, nyktra vuxna bästa julklappen”

I år firas Vit jul för sextonde gången. Det blir konserter, budskap i sociala medier, och en mängd aktiviteter för barn och unga förstås.

Förberedelserna till Vit jul-aktiviteterna har redan påbörjats på flera platser runt om i landet och fram till jul kommer engagemanget trappas upp ytterligare. Vit jul, som startade 2007, har blivit en av IOGT-NTO-rörelsens viktigaste kampanjer.  

Nyheter för i årär bland annat att man kommer att arrangera Vit jul-konserter genom ett projekt med Våra gårdar på fyra olika orter. Det kommer att bli en konsert per advent i Falun, Bergvik, Växjö och Norrköping. Något annat som är nytt för i år är att Vit jul kommer att finnas på jobbplattformen Linkedin.  

– Det beror främst på att vi har märkt hur vanligt det är att personal får alkohol i gåva och det är något vi vill motarbeta.Eftersom vuxna har makt över barnens tillvaro är så vill vi medvetandegöra att vuxnas alkoholkonsumtion får konsekvenser för barn. Vi har hög tolerans för alkohol kring högtider och många reflekterar inte på det ur barnens perspektiv.Vi vill visa att trygga, nyktra vuxna är den bästa julklappen, säger Christina Medin, kampanjledare för Vit jul.  

Under december blir det dagliga inlägg med videoklipp i sociala medier.  

–  Vi jobbar intensivt i våra sociala medier för att sprida kunskap och bilda opinion. Vi vill såklart också berätta om våra aktiviteter för barn och unga för att nå så många möjligt. På Instagram kommer det finnas en julkalender där människor berättar varför de väljer att fira en vit jul.  

Förra årets kampanj ”kapa en busskur” kommer att utföras på luciadagen även i år.  

– Nytt för i år är att vi uppmanar alla inom rörelsen att sprida ljus på vårt budskap på lucia. Precis som förra året kan man pynta en busskur eller göra en torgaktivitet, dela ut flyers, skriva insändare, kontakta radion eller besöka skolor. Det viktiga är att alla gör något, säger Christina Medin.  

Vit jul erbjuder barnoch unga landet runt allt från pyssel-aktiviteter till att se på film tillsammans.  

Det finns aktivitetskoncept som är väldigt omtyckta, som man kan ta del av för att det ska vara en låg tröskel för att arrangera och genomföra en Vit jul-aktivitet.  

För de föreningar som vill arrangera och genomföra en aktivitet finns en pott på 500 000 kronor att söka ur. 

– Man kan söka bidrag tills i slutet av november. De som har aktiviteter för mellan 1-25 deltagare kan söka tvåtusen kronor, och de som har fler kan få lite mer pengar. Det är inte först till kvarn som gäller utan vår prioritet är att hellre ge ut många mindre bidrag än några få stora. 

Mer från Accent