Ny undersökning

Färre vuxna tycker att det är helt fel att vara full bland barn

Bara varannan vuxen, 52 procent, tycker att det är helt fel att dricka sig berusad när barn är med. 2010 ansåg 61 procent att det var helt fel.

Barn tycker att det är obehagligt när vuxna dricker, även om det inte är stora mängder. Men endast varannan vuxen, 52 procent, tycker att det är helt fel att dricka sig berusad när barn är med. Andelen som anser det har minskat med nio procent sedan 2010. Det visar färska siffror från IQ:s alkoholindex.

2010 ansåg 61 procent att det var helt fel. Året efter var siffran ännu högre, hela 67 procent. De senaste åren har andelen legat på cirka 50 procent av de svarande.  

Mona Örjes, ordförande i Junis, barnorganisationen i IOGT-NTO-rörelsen, tycker att det är illa.

– Jag tänker på Vit jul-filmen där barn i sjuårsåldern intervjuades om hur vuxna blir när de dricker. Redan efter två glas känner sig barnen otrygga, illa berörda och skäms för sina föräldrar. Ibland vill de gå därifrån, säger hon. 

Föräldrarna märker dock ingenting.

– Redan efter två glas är det svårare att läsa av andra människor. Om man inte kan läsa av barnens reaktioner så fattar man ju inte att barnen tycker att det är obehagligt.

Mona Örjes. Foto: Jens Wingren.

Mona Örjes tycker inte att barn ska vara med på tillställningar där det förekommer alkohol.

– Om man vet att det ska bli en fest med mycket alkohol är det bättre att ordna barnvakt så att barnen inte behöver följa med. Om det inte går så bör man se till att några vuxna är nyktra och kan svara för barnens säkerhet och trygghet. Även de som inte känner sig berusade har försämrad förmåga att ta hand om barnen.

IQ:s alkoholindex är ett mått på svenskarnas attityder till alkohol. Mest återhållsamma under de tio år som undersökningen pågått var vi 2013 och 2015 då index låg på cirka 67. I fjol var värdet 63,4.

Män har en mer tillåtande attityd till alkohol och berusning än kvinnor. Attityd och beteende går hand i hand. Enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är också nära dubbelt så många män som kvinnor riskkonsumenter av alkohol, 38 procent respektive 22 procent.

Det är också endast 43 procent av männen i årets undersökning som anser att det är helt fel att bli berusad tillsammans med barn, medan 61 procent av kvinnorna tycker så. 

Toleransen för att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol har även den ökat. 2010 ansåg 56 procent att det var helt fel, medan endast 39 procent tycker det 2020.

Även toleransen för att dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter har ökat. Förra året ansåg 26 procent att det var helt fel, jämfört med 39 procent 2010.

Att alkohol och bilkörning inte hör ihop är de flesta överens om, men andelen som tycker att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit ett glas vin eller öl har sjunkit från 88 procent 2010, till 75 procent 2020.

Fotnot: IQ är dotterbolag till Systembolaget.

Mer från Accent