Miljonlotteriet

Marknadstörningsavgift för IOGT-NTO:s lotteri betydligt lägre än KO yrkat

Patent- och marknadsdomstolen dömer IOGT-NTO:s lotteri till en halv miljon kronor i marknadsstörningsavgift. En betydligt lägre avgift än de 10 miljoner som Konsumentombudsmannen yrkat. KO är missnöjda med domen.

Sammanlagt blir det en summa på 710 645 kronor som IOGT-NTO kommer behöva betala efter dagens dom. Då är inte IOGT-NTO:s egna rättegångskostnader inräknade. Linda Fröström är IOGT-NTO:s förbundsjurist:

– Vi tycker att domstolen har ett bra resonemang i domen där man förtydligar det som varit oklart innan. Det är helt klart fel som begåtts i de här de här samtalen och det ska vi ta ansvar för, säger hon.

I konsumentombudsmannens ursprungliga stämningsansökan yrkade man på 10 miljoner kronor i så kallad sanktionsavgift för den marknadsstörning som bristerna i Miljonlotteriets telefonförsäljning inneburit. Att dagens dom lägger den summan på en mycket lägre nivå tycker Linda Fröström bekräftar det IOGT-NTO argumenterat för hela tiden, nämligen att konsumentombudsmannens yrkande varit oproportionerligt.

Linda Fröström. Foto: Jens Wingren

– De har inte kunnat ta fram bevisning för att vi brutit mot lagen i den omfattning som skulle göra en avgift på tio miljoner berättigad. Vi har vidtagit flera åtgärder för att försäkra oss om att det här inte ska hända igen. Vi vill ju hålla en bra linje och ska se till att det här inte ska upprepas. Storleken visar på att det här är en liten fråga i förhållande till andra överträdelser, säger hon.

Kommer ni att överklaga domen?

– Vi har inte diskuterat hur vi ska agera och vi vet heller inte om Konsumentombudsmannen kommer att överklaga. Vi kommer att samråda med våra advokater imorgon. Sen måste ju såklart även IOGT-NTO:s och Miljonlotteriets styrelser vara inblandade i den typen av beslut.

Laura Luna. Foto: Jens Wingren.

Laura Luna, pressansvarig på IOGT-NTO tror inte att sanktionsavgiften kommer leda till några större problem.

– Hur det här påverkar budgeten blir ju en fråga för förbundsstyrelsen och den nya generalsekreteraren. Men vi har haft en del sparade medel. Det här kommer i vilket fall inte att drabba de andra förbunden som får pengar från Miljonlotteriet, utan det är kostnader som IOGT-NTO tar.

IOGT-NTO har nu ordnat en hemsida med frågor och svar om domen och processen kring Miljonlotteriet.

– Det är viktigt att vi kommunicerar ut till vår personal och våra medlemmar, de har rätt att få veta vad som hänt, säger Laura Luna.

Jonatan Hjort, vd för Miljonlotteriet. Foto: Nathalie C. Andersson

Jonatan Hjort, vd för Miljonlotteriet blickar mest framåt mot det förändringsarbete som redan pågår på lotteriet.

– Vårt fokus är vår nya strategi och en del i den är att jobba med nöjda kunder. Det är vårt fokus och vi är ganska bra på det. Det är en väldigt skillnad nu jämfört med 2017, när de här sakerna skedde, säger han.

Telefonförsäljningen menar han har varit på väg ut sedan tidigare.

– Strategin är densamma som tidigare. Vi ska bort från den här försäljningskanalen och det beror egentligen inte på den här domen utan att kanalen som sådan inte uppfattas så positivt hos kunderna som vi vill att de ska uppfatta oss, säger Jonatan Hjort.

Pär Magnusson är processråd på konsumentombudsmannen och tog över stämningen av Miljonlotteriet för två veckor sedan. Han är inte nöjd med avgiften på en halv miljon.

– Vi är lite tveksamma till hur domstolen resonerade. De ser det som en fråga om enstaka felaktigheter av allvarligare karaktär, medan vi gör bedömningen att det här inte bara var några enstaka felaktiga samtal. De gav uttryck för något större, säger han.

Inte heller konsumentombudsmannen vet i nuläget om man kommer överklaga domen eller inte.

– Det vore dumdristigt av mig att säga något åt ena eller andra hållet. Men det är ju en stor skillnad mellan yrkandet på tio miljoner som vi gjorde och det utdömda beloppet, säger Pär Magnusson.

Varför är det viktigt att IOGT-NTO får en hög straffsumma?

– Det är viktigt att det upprätthålls respekt för marknadsföringslagstiftningen. Dömer man ut för låga belopp finns risken att andra aktörer ser det som allt för lindriga påföljder.

Utöver straffbeloppet kvarstår de vitesförelägganden som upprättades tillfälligt i början av 2018. Dessa beslut innebär att Miljonlotteriet kan komma att dömas till dryga böter om man missköter sin försäljning av lottprenumerationer via telefon. Ett vite på tre miljoner kan bli aktuellt om Miljonlotteriet skulle göra sig skyldiga till något av följande:

1. Om betalning krävs för lotter som konsumenten inte beställt.

2. Om telefonförsäljaren ger sken av att konsumenten har, eller kommer att vinna något, när det inte finns en garanterad vinst, eller om möjligheten att vinna kräver ett abonnemang.

3. Om telefonförsäljaren ger sken av att kunden är särskilt utvald eller bor i ett område med extra stor vinstchans.

4. Om telefonförsäljaren inte tydliggör att det rör sig om ett säljsamtal.

5. Om konsumenten inte i början av samtalet informeras att syftet med samtalet är att sälja lotter.

6. Om konsumenten inte tydligt informeras om att erbjudandet enbart kan fås genom en prenumeration.

7. Om konsumenten inte tydligt informeras om vilka vinster som betalas ut som varor och vilka som betalas ut som kontanter.

Detta har hänt

Miljonlotteriet stämdes av konsumentombudsmannen, KO, i december 2017 efter att flera klagomål hade kommit in angående lotteriets telefonförsäljning. Klagomålen kom in under våren och sommaren 2017 och handlade om fall där försäljaren varit otydlig med vad man kan vinna genom Miljonlotteriet och antytt att kunden varit speciellt utvald och mer eller mindre var garanterad vinst. Flera klagomål handlade också om att man fått hem lotter utan att ha gått med på att teckna en prenumeration.

Miljonlotteriet gjorde under hösten 2017 ändringar i sina rutiner kring telefonförsäljningen och avslutade samarbetet med ett av de telefonförsäljningsföretag som man tidigare anlitat. Det var dock inte något som fick KO att dra tillbaka sin stämning eftersom de incidenter som stämningen rörde redan inträffat.

I januari 2018 beslutade Patent- och marknadsdomstolen om ett interimistiskt beslut som innebar att Miljonlotteriet skulle få betala dryga böter om man bröt mot ett antal bestämmelser i sin marknadsföring. Beslutet har nu permanentats av Patent- och marknadsdomstolen. Miljonlotteriet menade då att man följer branschpraxis i sin telefonförsäljning.

Miljonlotteriets ekonomi har länge varit beroende av de kunder som köper lotter via prenumeration och det främsta sättet som nya prenumeranter värvas har under de senaste åren varit telefonförsäljning.

Under 2018 sjönk även Miljonlotteriets omsättning med 23,7 procent till 225 miljoner kronor. Avkastningen blev därför mindre och IOGT-NTO har därför fått skära kraftigt i budgeten för 2019. Nedgången i försäljningen kan delvis ha att göra med att Miljonlotteriet fick mycket dålig publicitet i anslutning till stämningen. Men från lotteriets ledning menar man också att det generellt har blivit svårare att sälja lotter via telefon. I en intervju med Accent under hösten 2018 resonerade Miljonlotteriets nya vd Jonatan Hjort att telefonförsäljningen av lotter kanske inte är hållbar på sikt.

Mer från Accent