Miljonlotteriet

Domstol hotar Miljonlotteriet med vite

Miljonlotteriet riskerar vite på flera miljoner kronor om man inte omedelbart ändrar sin försäljning av lotter via telefon. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast.

Patent- och marknadsdomstolen har beslutat om en uppsättning så kallade interimistiska förbud gällande Miljonlotteriets marknadsföring via telefon. Ett interimistiskt beslut är tillfälligt, och gäller med omedelbar verkan tills ärendet är uppklarat och avslutat.
– Vi är besvikna, men inväntar nu den juridiska processen, kommenterar IOGT-NTO:s generalsekreterare Peter Moilanen i ett sms till Accent.

Ett vite på tre miljoner kronor, per punkt, kommer att drabba Miljonlotteriet om man bryter mot någon av följande punkter vid försäljning av lotter via telefon:

1. Om betalning krävs för lotter som konsumenten inte beställt.

2. Om telefonförsäljaren ger sken av att konsumenten har, eller kommer att vinna något, när det inte finns en garanterad vinst, eller om möjligheten att vinna kräver ett abonnemang.

3. Om telefonförsäljaren ger sken av att kunden är särskilt utvald eller bor i ett område med extra stor vinstchans.

4. Om telefonförsäljaren inte tydliggör att det rör sig om ett säljsamtal.

5. Om konsumenten inte i början av samtalet informeras att syftet med samtalet är att sälja lotter.

6. Om konsumenten inte tydligt informeras om att erbjudandet enbart kan fås genom en prenumeration.

7. Om konsumenten inte tydligt informeras om vilka vinster som betalas ut som varor och vilka som betalas ut som kontanter.

Patent- och marknadsdomstolen anser att Konsumentombudsmannen, KO, kunnat visa att Miljonlotteriet har gjort sig skyldiga till överträdelser på samtliga dessa punkter. Som bevis åberopar KO inspelade säljsamtal.

Vad gäller punkterna 1-4 anser domstolen det vara bevisat att dessa överträdelser har gjorts av enskilda försäljare vid ett eller flera tillfällen. Punkterna 5-7 anser man däremot vara överträdelser som finns inbyggda i de säljmanus som Miljonlotteriet lämnat in till KO.

I ett inlägg på Facebook skriver IOGT-NTO:s generalsekreterare Peter Moilanen angående detta:

”Vi menar där att vi följer branschpraxis. Ett stöd i det är ett utlåtande av en Axel Tandberg, som sitter i Reklamombudsmannens opinionsnämnd, och som tidigare arbetat som jurist på branschorganisationen Swedma vars riktlinjer vi har som ambition att hålla oss till.”

Tandberg menar att han inte kan se att Miljonlotteriets säljmanus skulle bryta mot branschens etiska regler.

IOGT-NTO har via sin advokat tidigare lämnat in ett yttrande där man skriver att ett interimistiskt förbud skulle vara oproportionerligt med hänvisning till de förbättringar som gjorts. Peter Moilanen ger exempel på ett flertal förbättringar som genomförts på Miljonlotteriet under de senaste åren:

”…djupare utbildning med bl a certifieringstest av alla säljare, löpande revidering av säljmanus (senast i förra månaden), ökat antal stickprov av samtal (samtliga spelas in), inrättande av kundombud som snabbt hanterar inkomna klagomål och bidrar till korrigeringar av kommande säljsamtal, ny ersättningsmodell för TM-bolag som ger mer om det är färre klagomål. Alla samtal som lett till ny kund lyssnas igenom av kvalitetsansvarig på respektive TM-bolag innan kunden registreras hos Miljonlotteriet.”

I yttrandet betonas också att de samtal som resulterat i en anmälan till Konsumentverket är relativt små i förhållande till hur många samtal som genomförs varje år. I yttrandet framgår också att av de elva samtal som KO framhåller som överträdelser har fem genomförts av samma säljare. Säljaren jobbar inte längre för Miljonlotteriet.

Det var i december som KO lämnade in en stämningsansökan på tio miljoner kronor riktat mot Miljonlotteriets försäljningsmetoder. IOGT-NTO har ytterligare tre veckor på sig att lämna in yttranden till domstolen. Den påföljande processen förväntas ta flera månader.

Miljonlotteriet kommer att fortsätta med lotteriförsäljningen via telefon och diskussioner pågår nu kring hur man ska ställa sig till det interimistiska beslutet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer