Ekonomi

Ekonomiska orosmoln inför 2020

Ekonomin för 2019 verkar ha gått i lås efter en hel del nerskärningar. Men IOGT-NTO:s ekonomiska problem hopas inför 2020.

IOGT-NTO har tvingats banta årets budget med 4,5 miljoner kronor. Dessutom har man fått använda överskott från 2018 och pengar som tidigare avsatts för att täcka upp. ­

– Istället för de 56 miljoner från Miljonlotteriet som budgeten från början räknat med så fick vi nöja oss med 42 miljoner, säger Eva Blomstand Persson, tillförordnad generalsekreterare för IOGT-NTO.

För att täcka upp de sista 4,5 miljonerna har man fått dra ner på kostnader lite varstans i budgeten.

­– Vi vill inte dra ner på verksamhet utan istället satsar vi på att göra besparingar genom att göra saker billigare och smartare.

Engagemangsavdelningen samt Kommunikationsavdelningen är avdelningar på kansliet som fått skäras ner med en miljon vardera.

­– Kongressen blir lite billigare än budgeterat eftersom den hålls i en gymnasieskola istället för ett konferenscenter. Vi har skurit ner på pengapotter som tidigare funnits till förbundsstyrelsens och generalsekreterarens förfogande, och vi ser också över förbundsstyrelsens kostnader, säger Eva Blomstrand Persson.

Förbundet ser nu också över om arbetet med fastigheter kan generera mer pengar.

­– Vissa renoveringar har fått skjutas upp och vi ska se över att höja hyror för externa hyresgäster, säger Eva Blomstrand Persson.

Det finns också en möjlighet att förbundet skulle kunna gå och ta över driften av fastigheter ute i landet för att göra dem mer vinstdrivande.

Överlag behöver man framöver tänka på fler intäktskällor. Idag kommer en överväldigande majoritet av rörelsens pengar från Miljonlotteriet som under det senaste året kämpat med svikande försäljningssiffror.

– Insamlingsverksamheten måste lyfta snart, men det är en utveckling som tar tid, säger Eva Blomstrand Persson.

Under 2018 satsade IOGT-NTO 4 miljoner kronor på insamlingen via INRIF, en satsning som gav 1,4 miljoner tillbaka.

Även om 2019 ser ut att gå vägen så beräknas underskottet för 2020 vara detsamma vilket betyder at cirka 10 miljoner saknas. När bufferten använts upp för att klara 2019 kan det därför bli aktuellt att titta på vilka verksamheter förbundet vill prioritera, och om det finns något som behöver avslutas eller läggas på is. I samband med det så skulle det även kunna bli aktuellt med neddragningar i personalen.

– Men det här är förhoppningsvis inget som ska märkas på medlemsnivå. Vi har inte tagit något från det regionala och lokala stödet som är en stor utgift i budgeten.

Samtidigt förväntas Patent- och marknadsdomstolen när som helst avkunna dom i fallet där Miljonlotteriet stämts av Konsumentombudsmannen för brister i lotteriförsäljningen via telefon. I värsta fall kan resultatet av domen bli en straffavgift för Miljonlotteriet på upp till 10 miljoner kronor.

­– Ifall det blir en straffavgift på upp till 5 miljoner kronor så har vi bestämt att Miljonlotteriet ska ta det på egen hand. Blir det mer så får IOGT-NTO gå in. Men vi kommer inte att ta de pengarna ifrån lotteriöverskottet så att de andra förbunden i rörelsen blir lidande, säger Eva Blomstrand Persson.

Utöver straffavgiften kommer IOGT-NTO vid en fällande dom också behöva betala advokatskostnader. Hur mycket det handlar om är ännu oklart. Likaså om domen i så fall ska överklagas, vilket skulle kunna leda till ännu större utgifter.

– Det får bli någon form av politiskt beslut efter domen, säger Eva Blomstrand Persson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer