Kongress

Många voteringar och alkoholpolitiskt uttalande på IOGT-NTO:s kongress

Diskussioner och voteringar försenade förhandlingarna under lördagen. Kongressen tog ett alkoholpolitiskt uttalande och fler veteranmedaljer delades ut. Dagen avslutades med fest.

Ett seminarium om medlemslöftet inledde lördagen på IOGT-NTO:s kongress. Per-Åke Lundin, som fått förbundsstyrelsens uppdrag att utreda frågan, redovisade vad han kommit fram till. Främst tryckte han på behovet av att göra frågan aktuell för övriga förbund.

Därefter behandlades den motion som föreslagit en sänkning av gränsen i medlemslöftet till 0,5 volymprocent. Efter votering med såväl röstkort som mentometerknappar blev beslutet att det gamla löftet, med gräns på 2,25 volymprocent, ska kvarstå, och att den process i frågan som inleddes vid kongressen 2015 – och som siktar på beslut 2019 – inte ska föregripas.

Det blev början på en process där var och varannan motion ledde till votering i flera steg. Vid lunch låg förhandlingarna långt efter tidsschemat och talartiden begränsades till en minut.

Kongressen antog också ett alkoholpolitiskt uttalande där man uppmanar regeringen att dels införa en årlig indexering av punktskatten på alkohol, kopplat till konsumentprisindex, och dels arbeta för en europeisk ramkonvention för att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Tobias Tengström, som lämnat in åtta motioner till kongressen, fick inte igenom så mycket av det han förslagit.

– Motionerna om att byta logga för IOGT-NTO-rörelsen och för en ny vision för IOGT-NTO gick inte igenom, säger han.

Bättre framgång hade han med sina motioner om värvning, inkludering och utbildning.

– De gick i stort sett igenom, eller ansågs besvarade av förbundsstyrelsen. Motionen som handlade om demokrati i nya engagemangsformer täcktes in av förbundsstyrelsens förslag, så det var väl inte hela världen att inte den gick igenom, säger han.

Man får folk att tänka till. Ombuden har ju ändå varit tvungna att ta ställning till motionerna.

Hans två sista motioner som handlar om minskade arvoden till styrelsen och ökad transparens i valberedningens arbete, ska kongressen fatta beslut om under söndagen.

Tobias Tengström tycker att det var väl värt att skriva motionerna, även om han inte fick igenom så mycket.

– Man får folk att tänka till. Ombuden har ju ändå varit tvungna att ta ställning till motionerna, säger han.

Jessica Rembeck, som motionerat om jämställdhet, fick igenom sin motion nästan i sin helhet.  De två första att-satserna: Att arbetet ska ges hög prioritet på alla nivåer i organisationen, samt att riktlinjer för hur frågorna bör påverka föreningsmiljön, bifölls. Den tredje att-satsen om ett nytt studiematerial ansågs besvarad i och med att NBV, Nykterhetsrörelsens studieförbund, på IOGT-NTO:s uppdrag precis arbetat fram studiematerialet Normalia, och att det i år ska kompletteras med en fördjupning om genus och alkohol.

Även under lördagen delades veteranmedaljer ut. Den första gick till Carl-Eric Karlsson från Örebro. Enligt Johnny Mostacero är en av Carl-Eric Karlssons många meriter att ha bakat så många bullar att de skulle räcka till en mindre svensk stad.

Den andra medaljen, som delades ut under avslutningsmiddagen, gick till Anna-Greta Johansson från Hagfors, en engagerad Junisledare som Accent skrivit om tidigare i år.

Diskussioner på NSF:s förbundsmöte. Foto: Torkel Edenborg

På lördagen inledde NSF sitt förbundsmöte. Det är första gången NSF håller förbundsmöte samtidigt som övriga organisationer i IOGT-NTO-rörelsen har kongress.

– Vi ligger bra till med förhandlingarna så vi borde bli klara i tid. Bara två motioner hade inkommit till mötet, säger Ingvar Johansson från Skövde.

Det innebär att vi nog inte kan åka på förbundslägret och det är synd. Det splittrar rörelsen.

Störst diskussion blev det om motionen om ett förbundsläger.

– Vi beslutade att ha ett förbundsläger på temat medeltiden år 2020. Vi som bor i västra Sverige hade velat skjuta på det ett år eftersom vi redan har ett regionläger för hela scoutrörelsen inplanerat då. Det innebär att vi nog inte kan åka på förbundslägret och det är synd. Det splittrar rörelsen, säger Gunnel Johansson, även hon från Skövde.

Det blev också diskussion om budgeten.

– Den tar mycket av vårt kapital. Frågan är om vi verkligen ska fortsätta att satsa på nya insamlingsformer utan att få något tillbaka? Nu lever vi till 90 procent på Miljonlotteriet. Hur det blir med det i framtiden hänger främst på hur spelpolitiken blir framöver, säger Ingvar Johansson.

IOGT-NTO Banadir vann fotbollscupen Kongressbollen. Foto: Nathalie C. Andersson

En annan nyhet för året var att en fotbollsturnering, Kongressbollen, har hållits under fredagen och lördagen. Prisutdelning skedde under avslutningsmiddagen. Vinnare blev Banadir från Katrineholm, som Accent skrivit om tidigare.

Att träffa så många människor från hela landet är jättekul. Jag hoppas att det kan komma in ännu fler aktiviteter i programmet till nästa kongress.

Mohammed Abdullahi. Foto: Nathalie C. Andersson

Mohammed Abdullahi, lagledare för ett av motståndarlagen, Community från Norrköping, tycker att det är en fantastisk idé att föra in en fotbollsturnering i kongressen.

– Att träffa så många människor från hela landet är jättekul. Jag hoppas att det kan komma in ännu fler aktiviteter i programmet till nästa kongress. Kanske fler idrotter, säger han.

Han berättar att Community inte bara är ett fotbollslag utan en IOGT-NTO-förening.

– Vi bildade en förening och sedan lärde vi känna de här grabbarna som brukade spela fotboll och bjöd in dem att vara med i vår förening, säger han.

Fotboll är bara en del av verksamheten.

– Vi har läxhjälp för dem som har svårt med språket och kan hjälpa till att skriva CV. Vi har familjeaktiviteter, kvinnoaktiviteter och vi anordnar studiecirklar. Förra helgen ordnade vi en stor fest när det var Eid. Vi hade bakat över 1 000 bullar och hade hyrt studsmatta till barnen. Det var bästa dagen, säger han.

Solnedgång över Klarälven. Foto: Ulrica Ambjörn

Kongressens avslutningsfest innehöll fantastisk solnedgång över Klarälven, god mat, tal, underhållning, allsång och dans till både storband och disco – och förstås ett stort tack till arrangörerna.

Representanter från Örnsköldsvik hälsade alla välkomna till 2019 års kongress och Sara Heine, chef för internationella avdelningen på IOGT-NTO, hälsade alla välkomna till Sigtuna i augusti 2018 då IOGT international håller sin världskongress där.

Mer från Accent