Kongress 2017

Flitigaste motionären

Vid midnatt gick motionstiden till IOGT-NTO:s kongress ut. 57 motioner har inkommit in till förbundet. Som vanligt handlar motionerna om stort och smått. Flitigaste motionär heter Tobias Tengström.

Av de 57 motionerna till årets kongress står Tobias Tengström, IOGT-NTO Blå linjen i Sundbyberg, bakom åtta.

Varför har du skrivit så många motioner?

– Jag har varit medlem länge och har erfarenhet från olika delar av organisationen, både som anställd och som förtroendevald. Under tiden jag var anställd kunde jag inte motionera. Nu slog det mig att jag kan motionera och då kom jag på det ena efter det andra.

Hans motioner handlar om demokrati och deltagande, ett mer transparent valberedningsarbete att göra IOGT-NTO:s vision bättre, förbundsstyrelsearvoden, nya grepp för rekrytering, ett större och bredare IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens logga, och om vikten av att utbilda fler.

Den motion han själv prioriterar högst är den som handlar om utbildning.

– Motionerna om loggan och arvoden är mer symboliska. Den om utbildning är viktigast. Den handlar om organisationens fortlevnad. För att vi ska bli en starkare organisation är det viktigt att fler utbildas i föreningskunskap. Som det är nu finns det två läger: dels de som varit med länge och kan allt och vet precis hur ett protokoll ska skrivas. Sen finns de nya medlemmarna som inte kan någonting och tycker det är jobbigt att ständigt konfronteras med alla besserwissrar och tappar sugen. Därför är det viktigt att snabbt höja kunskapsnivån hos dem.

Han tycker att att nya former för utbildning bör tas fram.

– Som det är nu är det ofta helgkurser som erbjuds med kostnader för resa och logi. De är bra, men alla har inte möjlighet vara med på dem. Därför tycker jag att det är viktigt att vi utvecklar alternativa utbildningsmetoder, säger han.

Övriga motioner som kommit in till förbundet handlar om såväl små saker, som hur medlemskorten ska se ut, till stora, som demokrati och resursfördelning. Samtliga motioner finns att läsa på kongresswebben.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent