kongressdag

Het debatt på IOGT-NTO:s kongress

En lång diskussion om arbetsordningen, behandling av verksamhetsberättelsen och motioner, beredningsgrupper och kultur präglade den andra kongressdagen.

Många blev förvånade när arbetsordningen seglade upp som långkörare under första förhandlingspasset på IOGT-NTO:s kongress. Det blev diskussioner om såväl talartidsbegränsning som ifall gröna kort skulle kunna användas för opinionsyttringar, samt huruvida kongressen skulle kunna besluta om motioner med tydligt stöd/brist på stöd utan debatt.

Under flera punkter krävdes votering. Det räckte inte heller med uppsträckta röstkort – de nya mentormeterknapparna fick också tas i bruk ett par gånger.

Med mycket liten marginal beslutades att bifalla kongressombudet Magnus Danielssons förslag att låta motionärer gå upp och tala för sin motion i plenum om de så önskar, oavsett utfall på motionstorget.

Magnus Danielsson. Foto: Nathalie C. Andersson

– Har man lagt ner tid på att skriva en motion så borde man också få tid att lägga fram den för kongressen. Ta Tobias Tengström till exempel. Han har skrivit åtta motioner. Hur ska han kunna argumentera för alla på motionstorget? Han kan ju inte vara på flera ställen samtidigt, säger Magnus Danielsson till Accent.

Det är Magnus Danielssons första kongress.

– Så jag vet inte hur det brukar vara, men jag uppfattar stämningen som vänlig och tillåtande även om det blev mycket diskussion, säger han.

Tror du inte att alla motionärer kommer att kräva att få gå upp i talarstolen nu?

– Det kan jag inte svara på, men jag tror inte att folk kommer att gå upp i talarstolen och ta upp andras tid om de inte bedömer att de har någon chans att få igenom sin motion, säger Magnus Danielsson.

Åsa Hagelstedt var mötesordförande under det inledande passet. Hon var inte beredd på att det skulle bli en sådan diskussion om arbetsordningen.

– Nej, det var inte väntat, men jag är skolad i UNF (Ungdomens nykterhetsförbund, reds anmärkning) så jag har varit med om det förr, säger hon med ett skratt.

Någon större påverkan på tidsschemat blir det ändå inte.

– Jag hade trott att vi skulle hinna sjunga också, men det här var viktigare. Demokratin utvecklas genom att man ifrågasätter. Vi får ta igen sången senare, säger hon.

Camilla Albrektsson, ombud som är på sin första kongress, tycker att det var en intressant förmiddag.

– Jag trodde inte att vi skulle fastna på arbetsordningen. Jag tyckte förbundsstyrelsens förslag var bra och hade inte väntat mig votering och mentometerknapparknappar, men det var ju bra att vi fick testa det också, säger hon.

Pluppande på motionstorget. Foto: Nathalie C. Andersson

Under motionstorget sattes de utskrivna motionerna upp på skärmar. Ombuden kunde sedan sätta klisterlappar intill de förslag de ville stödja. Det blev färgglada ansamlingar på många motioner.

Vid de flesta stod förslagsställaren själv till förfogande för frågor och diskussion.

Årets meste motionär, Tobias Tengström, försökte cirkulera mellan sina åtta motioner.

– Jag går runt och pratar med folk så gott det går. De motioner som de flesta vill diskutera är den om arvodesfrågan och den om valberedningen, säger han.

Tobias Tengström diskuterar en av sina motioner. Foto: Nathalie C. Andersson

De motioner han nämner gäller storleken på förbundsstyrelseledamöternas arvoden, samt att valberedningen bör redovisa vilka kandidater som nominerats, vilka som tillfrågats, samt vad de svarat.

När motionstorget närmar sig sitt slut är det dock ingen av dessa som väckt ombudens gillande. Den enda av Tobias Tengströms åtta motioner som fått fler markeringar än förbundsstyrelsens förslag är hans motion om att ta fram ett utbildningsmaterial om att vara aktiv i IOGT-NTO.

– Det är jättebra om man tänker på långsiktigt utvecklingsarbete. Men motionen om vår vision tycker folk inte är viktig. Vi har ju en jättedålig vision, men folk tycker visst att den är bra, säger han besviket.

Jessica Rembeck var på plats vid torget för att prata om sin motion om jämställdhet. Foto: Nathalie C. Andersson

Jessica Rembeck, som motionerat om jämställdhet är desto nöjdare.

– Två av mina ”att-satser” har ju förbundsstyrelsen tillstyrkt så jag är jätteglad, säger hon.

De gäller att arbetet med jämställdhet ska ges hög prioritet och att riktlinjer ska tas fram för hur jämställdhetsfrågor bör påverka föreningsmiljön.

Den att-sats som inte fått stöd av förbundsstyrelsen handlar om att ta fram ett studiematerial. Något som förbundsstyrelsen anser redan är på gång genom att NBV:s nya studiematerial om normer, Normalia, ska få en fördjupningsdel.

Som vanligt finns en motion om namnbyte med.

– Nu är det dags. Namnet IOGT-NTO var tänkt som ett tillfälligt namn. Det var 47 år sedan. Vi bör ändra på det medan IOGT är ett starkt etablerat varumärke, säger Mats Hedin, som ligger bakom förslaget.

Johnny Mostacero tar emot checken från Miljonlotteriet. Foto: Eva Ekeroth

Strax före lunch dök Miljonlotteriet upp och överlämnade en check på drygt 63 miljoner kronor. Ett mycket uppskattat inslag.

Innan dagen var slut hann beredningsgrupper diskutera utvecklingsarbetet Expedition 50, som kommer att uppta en stor del av fredagens förhandlingar.

Dagen avslutades i kulturens tecken då deltagarna fick möjlighet att besöka konsthallen Sandgrund, där värmlandskonstnären Lars Lerin visar sin konst. Direkt därifrån kunde man sedan bege sig till Wermlandsoperan som bjöd på midnattskonsert med en blandning av Thore Skogman-låtar, Sven Ingvars-medley, ett smakprov ur Mozarts opera Figaros bröllop samt tysk operett.

Mer från Accent