Expedition 50

23 distrikt ska bli 8

IOGT-NTO:s kongress i Örnsköldsvik har beslutat att dagens 23 distrikt ska slås samman till åtta enligt förbundsstyrelsens förslag. Någon rösträtt för alla på distriktsårsmöten blir det däremot inte.

Flera motioner hade lämnats in om att slopa ihopslagningen av distrikt, som är en del av förnyelsearbetet Expedition 50. En motion ville lägga ner distrikten helt och hållet.

Niklas Christerson är en av de som motionerat mot indelningen. Han ifrågasatte under förhandlingen om förändringen verkligen skulle leda till mer engagemang så som förbundsstyrelsen menar.

– Finns det en risk att det finns saker ute i distrikten som fungerar och som man slår sönder i och med det här. Så att vi i slutändan står med åtta svaga distrikt och långa avstånd? Det är min farhåga, sa han.

Under eftermiddagens förhandlingar uttryckte många ombud en oro inför sammanslagningen men de flesta hade ändå landat i att stödja förbundsstyrelsens förslag.

– Det här är inte roligt. Det är smärtsamt för många inblandade och kanske är det mest smärtsamt för de som har välfungerande distrikt idag, sa Anna Frej från Västerbotten i talarstolen.

Beredningsgruppen i frågan kunde igår konstatera att de allra flesta distrikt, 17 stycken, ämnade rösta för en sammanslagning medan tre distrikt var emot och två splittrade. Ett distrikt närvarade inte i beredningsgruppen.

Dagens förhandlingar handlade mer om tidsramarna för sammanslagningen än ifall den överhuvudtaget skulle äga rum. De nordligaste distrikten menade att de hamnat efter i arbetet då de lagt mycket krut på att jobba emot det ursprungliga förslaget från förbundsstyrelsen som föreslog att hela Norrland skulle slås samman till ett stort distrikt.

Till slut ställdes kongressen inför en serie beslut. Efter att ha beslutat att distrikten ska finnas kvar och att de ska slås samman till åtta ställdes tidsplanen på sin spets. Förbundsstyrelsens förslag innebar att de nya distrikten börjar gälla 1 januari 2020, utan ett fastslaget datum för när de gamla distrikten ska vara slutgiltigt avvecklade. Detta ställdes mot beredningsgruppens förslag som dessutom ville se att de gamla distrikten skulle vara avvecklade till senast den 1 januari 2021.

Röstningen blev hårfin men med några få rösters marginal vann till slut beredningsgruppens förslag.

Andrine Winther, förbundsstyrelsens vice ordförande, fick sista ordet i debatten och var nöjd efter att beslutet var genomklubbat.

– Det här ger oss mycket mera kraft och muskler att fokusera på verksamhetsutveckling och nya typer av engagemang.

Ännu ett kontroversiellt förslag låg på bordet under eftermiddagen: rösträtt för alla medlemmar på distriktsårsmöte. Efter många och långa diskussioner och en mycket jämn omröstning 47–46, som avgjordes strax efter 21 på kvällen, beslöts att förslaget ska återremitteras. Nu blir det upp till nästa kongress att avgöra.

Mer från Accent