Opioidkris i USA

Rekord i dödsfall 2020

Rättegångarna mot storföretagen som tjänat miljarder på opioidläkemedel fortsätter.

Mer än 93 000 amerikaner dog av drogöverdoser under 2020. Det är en ökning med 30 procent jämfört med året innan enligt nya siffror från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. 2019 noterades en nedgång i antalet dödsfall, men 2020 visade att det inte var ett långsiktigt trendbrott. Det rapporterar CNN.

Det är främst dödsfall relaterade till syntetiska opioider (som fentanyl) och metamfetamin som står för ökningen. Även om dödlighet kopplat till kokain och övriga opioider också ökade jämfört med 2019. CDC:s statistikavdelning rapporterar 69 710 dödsfall relaterade till opioidöverdoser 2020.

Det är inte bara den totala dödligheten den högsta siffra som noterats i fråga om överdosdödlighet i USA, det är också den största ökningen från ett år till ett annat sedan 1999. Coronapandemin tros ha spelat en roll i ökningen.

– Vi måste kunna tackla Covid-19 samtidigt som vi gör behandling mer tillgänglig för personer med substansberoenden, säger Nora Volkow, chef vid National Institute on Drug Abuse till CNN.

Rättstvisterna om vem som bär ansvaret för USA:s opioidkris pågår fortfarande. Under sommaren förlikade sig Sacklerfamiljen, som äger läkemedelsföretaget Purdue Pharma, i en rättstvist med 15 delstater.

Vid sidan av Sacklerfamljens uppgörelse om att betala skadestånd på 4,5 miljarder dollar har nu fyra andra storföretag nått överenskommelser i de pågående rättegångarna. De fyra företagen (läkemedelsföretaget Johnson & Johnson och distributionsföretagen Amerisource Bergen, Cardinal Health och McKesson) ska betala 26 miljarder dollar för att lösa rättstvister med 14 delstater. Det är den största förlikningen som amerikanska företag gör i en rättstvist sedan rättegångarna mot tobaksföretagen på 1990-talet, rapporterar New York Magazine.

Utbetalningarna kommer att göras över lång tid. Johnson & Johnson har nio år på sig att betala 5 miljarder dollar, de övriga företagen har 18 år på sig att betala sammanlagt 21 miljarder dollar. Pengarna ska gå till behandling av opioidberoende och beroendeförebyggande program.

Distributionsföretagen anklagas för att ha ignorerat hur det till exempel i vissa amerikanska städer kunde förskrivas fler förpackningar smärtstillande opioider än vad det bodde människor på orten. Johnson & Johnson anklagades för att ha underdrivit riskerna med opioidläkemedel.

Men några delstater är inte nöjda med uppgörelsen. Washington och West Virginia har vägrat skriva under, rapporterar NPR. Anledningen är bland annat att företagen inte medger någon skuld i opioidkrisen, och att de därför tycker att summan som ska betalas inte är tillräckligt kännbar för företagen.

Mer från Accent