Opioidkris i USA

Johnson & Johnson slutar tillverka opioider

Läkemedelsjätten slipper rättegång efter miljardjämkning.

Johnson & Johnson kommer att betala 263 miljoner dollar (ungefär 2,4 miljarder svenska kronor) i en jämkning med delstaten New York. Rättegången som skulle ha inletts denna vecka för att utreda företagets eventuella skuld i den pågågoende amerikanska opioidkrisen ställs därmed in. Det rapporterar Reuters.

Jämkningen innebär dock inte att läkemedelsföretaget medger att de gjort något brottsligt. Men som en del av jämkningen kommer de sluta att tillverka de opioidläkemedel som anses vara orsaken till USA:s opioidproblem. En halv miljon människor beräknas ha dött av opioidöverdoser mellan 1999 och 2019.

Johnson & Johnson har tidigare jämkat ett flertal rättsfall kopplade till opioidkrisen för 5 miljarder dollar (ungefär 46 miljarder svenska kronor). 2019 dömdes de för vilseledande marknadsföring av sina opioidläkemedel.

Flera företag har redan dömts för delaktighet i opioidkrisen och vissa har också gått i konkurs som följd. Men ännu flera rättsfall kopplade till opioidkrisen återstår att avgöra. Bland annat ska flera distributörer av läkemedel, som Walmart och Rite Aid, ställas inför rätta.

Mer från Accent