Opioidkris i USA

Opioidföretag frias

I två av alla de amerikanska rättsfall där läkemedelstillverkare stämts för sin inblandning i opioidkrisen har företagen nu friats.

Domaren Peter Wilson i Orange County ansåg inte att tillräckliga bevis förts fram för att läkemedelsföretagen (Johnson & Johnson och flera mindre företag) skulle ha använt sig av vilseledande marknadsföring för att öka sin försäljning av smärtstillande opioidläkemedel. Det rapporterar AP.

Ökningen av förskrivning av smärtstillande skulle lika gärna kunna vara ett resultat av adekvata medicinska bedömningar, skriver Peter Wilson i sitt utlåtande. Han anser inte att man kan säga att företagen med sitt agerande orsakat en ”public nuisance”, en skada som drabbat allmänheten.

Fallet gällde stämningar från myndigheterna i Los Angeles, Orange County, Santa Clara och Oakland. De anser att läkemedelsföretagen vilselett läkare och allmänhet när det gäller hur de framställt riskerna med de aktuella läkemedlen. Myndigheterna planerar nu att överklaga domen.

Företagen menar att deras marknadsföring följt branchens regler, och att opioidläkemedel är en lämplig behandling för patienter med kronisk smärta.

Delstaten Oklahomas högsta rättsinstans har i ett liknande beslut ogillat en dom från 2019 mot Johnson & Johnson. Enligt domen skulle läkemedelsföretaget betala 465 miljoner dollar för att reparera skador som opioidkrisen orsakat. Det rapporterar NPR.

Men Oklahomas domstol anser inte heller att Johnson & Johnson kan anses vara till att ha skapat en ”public nuisance”. Domstolen anser att opioidkrisen inte faller under den definitionen utan snarare handlar om ett bredare, systematiskt fel.

Många andra pågående rättsfall är baserade på att läkemedelsföretagen ska ha skapat en sådan allmän skada genom sättet som de tillverkat och marknadsfört opioidläkemedel. De två rättsfallen i Kalifornien och Oklahoma visar nu på en möjlighet för läkemedelsföretagen att frias.

Samtidigt finns många andra fall runt om i USA där läkemedelsföretag (bland andra Johnson & Johnson) har bedömts vara medskyldiga till att orsaka den epidemi av opioidberoende som beräknas ha tagit en halv miljon människors liv.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer