Opioidkris i USA

Nya miljardskadestånd

Turerna fortsätter i den dödliga amerikanska opioidkrisen.

Sacklerfamiljen, som äger läkemedelsföretaget Purdue Pharma, erbjuder sig nu att betala upp till 6 miljarder dollar i skadestånd. Det rapporterar The Guardian.

Företaget, vars läkemedel oxycontin pekats ut som en drivande kraft bakom den amerikanska opioidkrisen, har fått tusentals stämningar för sin inblandning i opioidkrisen. Företaget har försatts i konkurs, men det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning ägarna personligen ska anses skyldiga. Tidigare har familjen erbjudit sig att betala 4,3 miljarder dollar i utbyte mot att de skulle skyddas från framtida stämningar kopplade till opioidkrisen. Den uppgörelsen bedömdes ogiltig av en federal domare eftersom det inte går att garantera att en person inte kommer att åtalas för brott i framtiden.

Rättsprocesser pågår även mot läkemedelsföretaget Johnson & Johnsson, som i januari tillsammans med tre läkemedelsdistributörer slöt en överenskommelse med representanter för mer än 200 stammar av Amerikas urbefolkning. Det rapporterar NPR.

Urbefolkningen har drabbats oproportionerligt hårt av opioidkrisen och läkemedelsföretagen betalar nu ut 590 miljoner dollar för att ersätta högre kostnader för sjukvård, socialtjänst och barnomsorg. Johnson & Johnson påpekar dock att skadeståndet inte ska ses som ett skuldmedgivande. De anser sig ha marknadsfört opioider på ett ansvarsfullt sätt.

Överdosdödligheten nådde rekordnivåer i USA under förra året. Men landets främsta folkhälsomyndighet CDC har gått ut med att man vill se nya, i vissa fall mindre strikta, rekommendationer kring förskrivning av opioider. Det rapporterar AP.

Rädslan är att reglerna i sin nuvarande form uppmuntrar läkare att sluta förskriva opioider till sina patienter, eller avsluta behandling tidigare. Vilket befaras leda till att en patient som utvecklat ett beroende vänder sig till den illegala marknaden. Det har också inneburit att patienter som skulle gynnas av att behandlas med opioider fått gå utan eftersom läkarna har varit för restriktiva. Istället vill man att förskrivningen i framtiden ska se mer till individens behov och förutsättningar. CDC rekommenderar att läkare låter urintesta sina patienter oftare för att se om de använder olagliga droger vid sidan av förskrivna opioidläkemedel. Förslaget är nu ute på remiss.

Mer från Accent