Opioidkris i USA

Fler dödsfall att vänta i opioidkrisen

Branschen måste regleras säger forskare.

Forskare från Stanford University och den vetenskapliga tidskriften The Lancet menar i en ny analys att många amerikaner fortfarande blir beroende av receptbelagda opioider. Om ingenting görs tror forskarna att opioidkrisen kommer att ha skördat 1,2 miljoner liv år 2029.

I dagsläget beräknas cirka 600 000 människor ha dött av opioidöverdos i USA och Kanada sedan 1999.

De senaste åren har rekordtal i opioidrelaterade dödsfall rapporterats från USA. Pandemin och det ökade inflödet av fentanyl antas vara pådrivande faktorer. Pandemin har gjort sjukvården mer ansträngd och den syntetiska opioiden fentanyl är oerhört stark och lätt att överdosera.

Det hela grundas i att amerikaner i flera decennier fått starkt smärtstillande och beroendeframkallande smärtstillande opioidläkemedel utskrivna. Många har utvecklat ett beroende till sina mediciner och sedan övergått till opioider från den svarta marknaden när deras recept eller försäkring löpt ut.

Tusentals rättsfall pågår nu i USA för att ställa läkemedelsföretag inför rätta för att ha marknadsfört opioidläkemedel på ett oansvarigt sätt. Stanford-Lancet kommissionen menar att man behöver gå längre och strypa läkemedelsindustrins inflytande i amerikansk politik. Man behöver också komma till rätta med hur opioider förskrivs av läkare och att det finns skademinimerande insatser för människor med opioidmissbruk, menar kommissionen. Samtidigt ökar opioidförskrivningen i många andra länder och kommissionen menar att opioidföretagen behöver regleras globalt för att krisen inte ska sprida sig.

Ett av läkemedlen som startade opioidkrisen i USA är företaget Purdue Pharmas smärtstillande medicin Oxycontin som baseras på opioiden oxykodon. I Sverige har förskrivningen av oxykodon ökat kraftigt under det senaste decenniet på bekostnad av svagare opioidläkemedel. Den totala förskrivningen av opioider har inte ökat, men 2020 var oxykodon den vanligaste substansen i blodet på personer som dött av narkotika- eller läkemedelsförgiftning. Sedan 2012 har oxykodon ökat med 192 procent i Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik.

Mer från Accent