Opioidkris i USA

Narkotikadöden i USA kan vara större än beräknat

Den amerikanska opioidkrisen kan ha skördat ännu fler offer än vad man hittills beräknat.

I dagsläget beräknas 400 000 amerikaner ha dött av opioidöverdoser sen millenieskiftet. Men enligt forskare från University of Rochester kan så mycket som 100 000 dödsfall missats i statistiken. Det rapporterar The Washington Post.

Studien använde sig av dödssiffror rapporterade av län och delstater mellan 2000 och 2016 med hjälp av folkhälsomyndigheten CDC. Man hittade då många opioidrelaterade dödsfall som missats i tidigare rapportering.

De största skillnaderna hittades i delstaterna Alabama, Mississippi, Pennsylvania, Louisiana och Indiana. Ju fattigare ett område var, desto större var oftast skillnaderna i rapporteringen.

Felrapporteringen kan bero på flera saker enligt studiens författare. Begränsade resurser kan försena toxikologirapporter, leda till färre drogtester och ofullständiga obduktioner. Många undersökningar genomförs också av dödsfallsutredare utan ordentlig utbildning.

En annan anledning kan vara att familjen till någon som misstänks ha dött av opioidöverdos avböjer obduktion för att slippa stigmatiseras.

Missar i rapporteringen kan leda till att resurser för att stävja opioidkrisen fördelas på felaktigt sätt.

Men narkotika kan också bidra till dödsfall på andra sätt än genom överdoser. Hiv, hepatit, olyckor och självmord kan även vara följd av ett narkotikamissbruk.

En studie från Georgetown University tittade nyligen närmare på amerikansk dödsstatistik och fann att antalet narkotikadödsfall mycket väl kan vara dubbelt så stort som rapporterat om dessa faktorer tas med i beräkningen. Det rapporterar Medical News Today.

2016 rapporterades 63 000 amerikaner ha dött av narkotikarelaterade orsaker (främst överdos) enligt rådande statistik. Men om man räknar in de ovanstående orsakerna stiger den siffran till 142 000.

Bland amerikaner i åldern 15 till 64 är 9 procent av alla dödsfall narkotikarelaterade. I West Virginia, delstaten som drabbats hårdast av opioidepidemin var 39 procent av alla dödsfall bland män i åldern 15-65 narkotikarelaterade. De senaste åren har den förväntade livslängden för amerikaner sjunkit och narkotikadöden tros vara en orsak till detta.

Mer från Accent