Opioidkris i USA

Vanligt att tandläkare överförskriver opioider

Enligt en ny studie överskred hälften av amerikanska tandläkares opioidförskrivningar mellan 2011 och 2015 statliga riktlinjer.

Studien har tittat på över en halv miljon tandläkarbesök. Man kunde då se att det var vanligt att skriva ut opioider som smärtstillande i mer än tre dagar, vilket är den statliga rekommendationen. Många patienter fick även större doser smärtstillande än vad de egentligen hade behövt. Det rapporterar Reuters.

Män i ålder 18 till 34 var mest troliga att få en för stor förskrivning av opioider. De är också den grupp som är mest förekommande i statistiken över opioidöverdoser.

I nästan 30 procent av de undersökta tandläkarbesöken förskrevs patienten opioidläkemedel trots att smärtan efter besöket förväntades vara relativt lite. I en nästan lika stor andel av fallen förskrevs också en större mängd smärtstillande än nödvändigt.

– Ungefär var tionde opioidförskrivning i USA görs av en tandläkare. Trots det har tandläkare inte inkluderas i debatten om opioidepeidemin, säger studiens huvudförfattare Katie Suda från University of Pittsburgh School of Medicine.

I en studie från 2019 konstaterade Katie Suda att amerikanska tandläkare var 37 gånger mer villiga att skriva ut opioider än deras brittiska motparter.

Mer från Accent