Narkotikapolitk

Inte troligt att utvärdering leder till avkriminalisering

Riksdagens socialutskott vill se en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken. Men någon avkriminalisering blir det inte, tror Pierre Andersson på IOGT-NTO.

Förra veckan beslutade socialutskottet att man vill att regeringen utvärderar hela den svenska narkotikapolitiken. De vill att svensk narkotikapolitik ska bygga på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet, skademinimering och även se en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall.
– Det var inte helt oväntat, Vi har sett att det pågått en diskussion om narkotikapolitiken i socialutskottet och att det också fanns en majoritet för någon slags utredning, säger Pierre Andersson, policyrådgivare på IOGT-NTO.
– Under de senaste tio åren har vi generellt sett mer diskussion kring den svenska narkotikapolitiken där fler och fler ifrågasätter och vill se en förändring.

I samband med socialutskottets yttrande har flera aktörer fått upp hoppet om att det skulle kunna bli aktuellt att se över kriminaliseringen av narkotika för eget bruk.
– Det finns en del som talar för att lagstiftningen är orsaken till att vi har så många som dör på grund av ett narkotikaberoende, säger centerpartiets Anders W Jonsson, som sitter i socialutskottet, till Ekot.

Socialminister Lena Hallengren välkomnar en utredning av narkotikapolitiken men säger att det inte är aktuellt att utreda en avkriminalisering av narkotikabruk.
– Jag upplever inte att det finns ett enigt socialutskott i den frågan och det finns inte i uppdraget som jag fått det berättat för mig, säger hon till Svenska dagbladet.

Pierre Andersson håller med:
– Yttrandet har stor vikt på förebyggande och behandling, att politiken ska förebygga problemen, vilket ligger precis i linje med vad vi också tycker. Man vill se en fortsatt restriktiv politik med inslag av skademinimering vilket i stor utsträckning är vad vi har idag i Sverige. Det står ingenting om avkriminalisering i yttrandet.

I grund och botten välkomnar Pierre Andersson en utvärdering av narkotikapolitiken.
– Om man ska ha tilltro till politiken så bör man också tro att det är bra att utvärdera, lära sig av omvärlden och ta till sig evidens. Det finns också bevisligen saker i svensk narkotikapolitik som inte fungerar, säger han.

Sverige står ofta ut när dödssiffror för narkotikadödligheten i Europa sammanställs. De senaste åren har man hamnat på andraplats efter Estland.
– Dödstal är nästan omöjliga att jämföra eftersom vi har så olika metoder, men vi ligger helt klart för högt och något måste ske. Då är en sån här utredning en bra start, säger Pierre Andersson.

Hur kan IOGT-NTO ta tillfället i akt att påverka narkotikapolitiken på bästa sätt?
– Som organisation får vi fortsätta med vårt opinionsbildande arbete på bred front. Vi fortsätter ha kontakt med riksdag, departement och regering och driver en dialog om hus utredningen kan utformas.

Att titta närmare på hur vårdkedjan för missbrukare ser ut tror Pierre Andersson kan vara en nyckel till att få ner dödstalen.
– Hela kedjan måste fungera och man måste stänga till de luckor som finns idag eftersom att olika delar i kedjan har olika huvudmän.

Den nuvarande svenska lagstiftningen har funnits på plats sedan 1988 då personligt bruk av narkotika kriminaliserades. I Norge pågår just nu en process för att se över narkotikapolitiken och ta den i en avkriminsaliserande riktning. Exakt hur avkriminaliseringen kan komma att se ut är dock ännu inte klart.

Mer från Accent