Norge

”Avkriminalisering ett svek mot de unga”

Dagarna före jul publicerades en utredning om avkriminalisering av narkotika i Norge. Ett svek mot de unga om det genomförs anser det drogpolitiska nätverket Actis.

Utskottet föreslår att bruk, innehav och köp av narkotika för eget bruk inte längre ska vara straffbart. Detta ska gälla alla brukare och alla typer av narkotika. Andra påföljder än straff kan dock vara aktuella för den som ertappas med narkotika på sig.

En person kan till exempel behöva anmäla sig till en kommunal rådgivningsenhet som sedan kan slussa personen vidare till behandling om så behövs. I förslaget finns ingen påföljd för den som inte dyker upp på sitt rådgivningsmöte, vilket oroar Actis, som på sin hemsida kallar förslaget för ett svek mot de unga.
– Den som väljer att inte dyka upp får heller ingen påföljd från myndigheterna, säger generalsekreterare Pernille Huseby i ett uttalande.
– Det kan leda till att unga som är i början av sitt missbruk inte får den hjälp de behöver.

Kommunerna föreslås bedriva uppsökande verksamhet för personer med problem i kommunen, men några extra pengar för att finansiera sådan verksamhet finns inte i förslaget.

Narkotika som påträffas av myndigheter ska kunna beslagtas och förstöras. I förslaget finns också gränsvärden för vad som kan anses vara personligt bruk. Till exempel upp till fem gram heroin, kokain eller amfetamin, eller 15 gram cannabis. Men utskottet är inte helt eniga om dessa tröskelvärden, två ledamöter föreslår lägre värden.

Polisens roll i drogbekämpningen föreslås försvagas jämfört med dagens situation. Polisen ska dock fortfarande ha i uppgift att upptäcka narkotikabruk och belägga personer med anmälningsplikt till den kommunala rådgivningen. Att ha påträffats med narkotika ska inte registreras i brottsregistret utan istället registreras av sjukvården. Man ska därmed inte ha sämre möjligheter att få vapentillstånd eller säkerhetsklassning om man påträffats med narkotika.

Actis menar att utskottets förslag lägger alldeles för lite vikt vid förebyggande insatser som ska förhindra att fler unga provar narkotika. Utskottets förslag innehåller inga insatser som riktar sig specifikt till personer under 18 år, och det finns inga tvångsmedel för att avkräva drogtestning eller uppföljning.
– Vi kan inte stödja det här förslaget som det ser ut i nuläget. Vi tror att det är viktigt att unga beläggs med obligatorisk uppföljning så att även de som inte inser att de har problem kan få hjälp, säger Pernille Huseby.

Mer från Accent