Covid 19

Fler söker vård när tillgången på heroin minskar

Hembesök, depåinjektioner och digitala uppföljningsmöten. Coronapandemin har förändrat arbetssättet på substitutions-mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset.

Under april och maj har Sahlgrenskas substitutions-mottagning gjort en enkätundersökning bland patienterna. De uttrycker att de lider av mer sug efter droger och att det är svårare att få tag på droger sedan mitten av maj. De rapporterar också en allmänt försämrad hälsa både fysiskt och psykiskt.

Enligt Brukarföreningen har kvaliteten på drogerna som är i omlopp sjunkit, och i Stockholm rapporteras att svart tjärheroin, en orenare form av heroin, har blivit vanligare. En konsekvens av att stängda gränser och begränsat resande påverkar tillgängligheten.

Coronautbrottet har även påverkat hur arbetet på substitutions-mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg utförs. Sjukhuset stängde under våren entrén, vilket gjorde att mottagningen fick flytta utomhus.
– Patienterna får fler doser att ta med sig hem. Speciellt de patienter som bedöms vara välfungerande, säger Simon Lindguss, ansvarig för opioidbehandlingen.

TT har tidigare rapporterat att allt flera söker hjälp hos beroendevården då de fått svårt att få tag på heroin. På Prima Maria Beroende i Stockholm har remisserna sedan coronautbrottet ökat med 50 procent.

Stödgrupper kan inte arrangeras på ett säkert sätt. Istället har man börjat göra hembesök hos de patienter som tillhör en riskgrupp och som inte kan ta sig till sjukhuset på ett säkert sätt. I de fall där patienterna haft symtom har man även ordnat med skyddsutrustning till personalen.

– Vi hade redan innan pandemin hoppats kunna ha fler videomöten för uppföljning och terapisamtal – idag är det nästan standard. Eftersom vi inte kan ha drop in för patienter så har vi nu ett virtuellt drop in, säger Simon Lindguss.

Så kallade depå-injektioner av buprenorfin gör det också möjligt för patienter att få en injektion i veckan eller månaden, och patienten behöver då besöka mottagningen mer sällan.

Patienterna får också information om hur de bäst minimerar smittorisker, samt vilka ytterligare risker som drogintag och luftvägssjukdomar kan innebära.

– Patienterna har varit tacksamma för att få prata om risker, säger Simon Lindguss.

Mer från Accent