Självskador

Undvik att barn skadas – hantera medicin rätt

Många unga skadas av läkemedel i hemmet – vanligast är receptfria preparat.

Fler än 8 av 10 föräldrar med hemmavarande barn i åldern 13–18 år uppger att de inte förvarar läkemedel inlåsta (85 procent). Samtidigt får Giftinformationscentralen ett stort antal samtal om att unga människor skadar sig själva. Vanligt är att de använt medicin som finns lättåtkomlig i hemmet. Det visar en undersökning som genomförts av Novus på Läkemedelsverkets uppdrag.

I den aktuella åldersgruppen är paracetamol det mest förekommande läkemedlet när det gäller självdestruktiva handlingar och förgiftningstillbud. Men även andra, både receptfria och receptbelagda läkemedel finns med bland de vanligaste medlen som unga använt vid självskador.

– Även receptfria mediciner kan orsaka förgiftning. Självmordsförsök är ofta impulsiva, och ett krisögonblick kan eskalera väldigt snabbt. Därför är det viktigt att hålla alla mediciner inlåsta, och se till att det inte finns mer läkemedel i hemmet än nödvändigt, säger Shahabeh Shokrolahi, Giftinformationscentralen.

I åldersgruppen 10–19 år är det vanligt att Giftinformationscentralen kontaktas efter överdoser med receptbelagda medel, till exempel antidepressiva mediciner och ADHD-läkemedel, samt lugnande mediciner.

– För barn med depression eller självskadebeteende uppmanar vi till att be läkaren att skriva på receptet att endast vårdnadshavare får hämta ut medicinerna, säger Shahabeh Shokrolahi.

En vuxen bör dela ut och ha uppsikt över alla mediciner till familjens barn och ungdomar. Håll också ordning på antalet tabletter i de olika förpackningarna, även för receptfria läkemedel som till exempel smärtstillande, allergitabletter, vitaminer och kosttillskott.

Mer från Accent