Cannabislegalisering

Beslut: Så mycket cannabis får tyska bilförare ha i blodet

Nya bestämmelser hamrar ut detaljerna efter Tysklands legalisering.

Tyskland legaliserade cannabis 1 april i år. Men fram tills nu har det varit helt förbjudet att vara cannabispåverkad i trafiken. Nu har en laglig nivå av cannabispåverkan fastställts skriver Deutsche Welle.

Gränsen för rattfylla kommer att gå vid 3,5 nanogram THC per milliliter blod. Det är en berusningsgrad som beräknas likvärdig med att ha 20 milligram alkohol per 100 milliliter blod, dvs 0,2 promille. Beslutet baseras på rekommendationer från en expertpanel som Transportdepartementet tillsatt.

Den som nyligen skaffat körkort kommer även i framtiden att förbjudas helt från att använda cannabis i samband med bilkörning. I Tyskland är promillegränsen på alkohol 0,0 för den som haft körkort mindre än två år eller är yngre än 21. Det kommer inte heller vara tillåtet att kombinera alkohol och cannabis när man kör bil.

Den 1 juli blir det tillåtet att driva cannabisklubbar i Tyskland. Klubbarna är tänkta att vara det främsta lagliga sättet att få tag på cannabis, vid sidan av att odla hemma. Men de tyska delstaterna kommer ges viss frihet att välja hur man vill begränsa odlingsklubbarna enligt ett nytt beslut. Det handlar främst om klubbarnas storlek och hur mycket cannabis är lagligt att äga vid ett och samma tillfälle.

Enligt den nya lagen, som trädde i kraft i hela landet i våras, så får varje vuxen person bära på sig upp till 25 gram cannabis, förvara 50 gram hemma och odla max tre cannabisplantor.

Mer från Accent