Krönika

Lucas Nilsson: För många är nykterhet fortfarande provocerande

Har du någon gång funderat på vad din nykterhet innebär för människorna runt omkring dig? För några kanske det betyder trygghet, pålitlighet. För andra kanske det gör att de själva reflekterar över alkoholnormen och börjar tänka i nya banor. Och för några kanske det provocerar.

Det har under de senaste åren skett enorma förändringar i normer och förväntningar kring alkohol, inte minst på grund av det arbete som vi i nykterhetsrörelsen gjort. Nuförtiden tycker jag att det blir vanligare och vanligare att folk reagerar positivt när jag berättar att jag är nykterist. Än är vi dock inte i land, och i alltför många sammanhang är öppen nykterhet förenat med provokation.

”Vårt ställningstagande står för ett annat sätt att vara och ett annat sätt att umgås.”

Lucas Nilsson

Vad är det som gör att så många reagerar så starkt när en människa berättar att den är nykterist? Oavsett om man reagerar positivt eller negativt, tror jag att det handlar om att nykterhet är ett ställningstagande. Det betyder något. Det ifrågasätter status quo.

Vårt ställningstagande står för ett annat sätt att vara och ett annat sätt att umgås. Det står för inkludering och att alla ska få lov att vara trygga i dem de är – att deras personlighet och rätt att få vara del i en gemenskap inte ska vara villkorad av en drog.

Det står också för solidaritet med de som far illa. Det står för ett motstånd mot en alkoholindustri som tjänar sina största pengar bland de som far som mest illa.

Mätningar visar att i den tid vi lever i är det rekordmånga människor som känner en uppgivenhet över samhällets utveckling. I denna tidsanda tycker jag att det är extra häftigt att nykterhetsrörelsen, genom
det ställningstagande vi gör, står för något annat. Att vi står för att göra skillnad. Att vi tillsammans tror på en annan, bättre värld. Att vi tillsammans puttar världen i en nyktrare riktning.

Mer från Accent