Covid 19

Tollare: Konferens- och lunchverksamhet drabbas

Till följd av coronaviruset drabbas IOGT-NTO:s folkhögskola av uteblivna intäkter för sin lunch- och konferensverksamhet. Personalkostnaderna måste sänkas, säger rektor Mats Kempinsky.

– Vi får ett ekonomiskt bortfall kortsiktigt på grund av minskad försäljning av luncher och konferenser. Långsiktigt kan det bli stor påverkan om vi  inte får en återhämtning av kurs och konferensbokning, säger Mats Kempinsky, rektor för IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare, som ligger i Nacka öster om Stockholm.

De minskade intäkterna föranleder åtgärder.

 – Vi behöver kortsiktigt och långsiktigt sänka personalkostnader. Vi ser över bemanning, arbetsuppgifter fördelas över hela skolan, så att vi kan minska på timanställningar och vikariekostnader, säger Mats Kempinksy.

Sedan ett par veckor sker all undervisning på distans (Folkhögskolan finansieras av statsbidrag).

– Vi fortsätter som vanligt med våra kurser, där blir det ingen ekonomisk påverkan. Det är undervisning i realtid via digitala medier. Här ser vi både möjligheter och utmaningar. Behovet av distansutbildning kommer att kvarstå och kanske även öka på sikt. Vi är väl rustade och förberedda för att utveckla kursformen distansundervisning ytterligare.

Mats Kempinksy konstaterar att situationen kring smittspridning innebär stora påfrestningar på hela samhället, och alla kommer att påverkas på ett eller annat sätt.

– Än så länge har vi på Tollare mest haft praktiska problem att förhålla oss till. Vi kan snabbt nog hamna i en krissituation, där det uppstår både stor oro och stor sorg hos medarbetare och deltagare. Då måste vi ha en beredskap att möta  upp människor, både som skola och som arbetsgivare.

Han framhåller också vikten av att alla samarbetar:

– Det är viktigt att vi alla hjälps åt på skolan, personal såväl som kursdeltagare. På så vis kan vi hantera situationen och bibehålla de positiva värden som folkbildningen skapar för individen och för hela samhället.

Mer från Accent