Socialstyrelsen

Så tycker IOGT-NTO om nya alkoholråden

Socialstyrelsen borde vara ännu tydligare med att det inte finns någon riskfri konsumtion anser Lucas Nilsson, IOGT-NTO.

Den som dricker minst tio glas per vecka – eller minst fyra glas per tillfälle – minst en gång i månaden, är riskkonsument och ska erbjudas stöd. Det framgår av Socialstyrelsens nya riktlinjer för alkohol. 

– Vi välkomnar att riktlinjerna ses över utifrån ny forskning, men sedan fortsätter de att använda begreppet riskkonsumtion. Problemet med det är att det kan tolkas som riskfritt att dricka mindre än de nivåerna, säger Lucas Nilsson, ordförande i IOGT-NTO.

Han tycker att det känns förlegat att tala om riskkonsumtion:

– Socialstyrelsen borde vara ännu tydligare med att det inte finns någon riskfri konsumtion. Nivåer för riskkonsumtion pratar man ju inte alls om när det gäller tobak till exempel. 

Till skillnad från många andra länder har Sverige aldrig gått ut med några riktlinjer för hur mycket man som mest bör dricka – åtminstone inte som varit avsedda för allmänheten. Däremot har Socialstyrelsen haft riktlinjer för vården, där de män som druckit mer än 14 standardglas alkohol vecka eller kvinnor som druckit mer än nio ansetts vara riskkonsumenter. Det är de riktlinjerna som nu setts över och nivåerna sänkts utifrån vad Socialstyrelsen bedömt vara rimligt utifrån den senaste forskningen. 

Men är det inte skillnad när riktlinjerna inte är rekommendationer till allmänheten utan gäller när vården ska erbjuda stöd?

– Det stämmer att rekommendationerna är riktade till vården. Samtidigt kommuniceras de till allmänheten, och då kan missförstånd uppstå. Det ser man på debatten som pågått under dagen efter att nyheten släppts. Men det är viktigt att vi får till en bra screeningapparat och det är ju det Socialstyrelsen vill. Det är viktigt att fler vågar börja prata om problematiken kring alkohol.

Lucas Nilsson anser att kunskapen om alkohol borde bli bättre, även om han tycker att den har ökat.

– Fler och fler pratar om att det inte finns någon säker gräns. Men det behövs mer kunskap. Väldigt få svenskar känner till exempel till att även mindre mängder alkohol orsakar cancer. Ändå har WHO beräknat att mer än hälften av all alkoholrelaterad cancer orsakas av lägre alkoholkonsumtion.

Många länder har redan infört nya riktlinjer och nu följer alltså Sverige efter – åtminstone för män.

– Det är ju lite märkligt att nivån ska höjas för kvinnor, när man vet att risken för många sjukdomar ökar ju mer man dricker. 

Tror du att de nya riktlinjerna kommer att leda till att män dricker mindre?

– Hoppas kan man ju, men jag vet inte. Det viktigaste är ändå att vi har öppen och transparent information om alkoholens skadeverkningar. Det har vi inte haft, den har byggt på missförstånd och felaktigheter. Alkoholindustrin har levt gott på okunskapen i decennier.

Mer från Accent