Kongress 2023

”Spännande med hybridkongress”

Årets IOGT-NTO-kongress är den första som hålls semidigitalt. För kongressombudet Anna Fält är det extra spännande eftersom hon också kandiderar till förbundsstyrelsen.

Om några veckor är det dags för IOGT-NTO:s kongress. I år testas ett nytt koncept där kongressen inledningsvis är digital för att sedan avslutas i fysisk form i Uppsala. För Anna Fält blir sommarens kongress, där hon deltar som ombud för GävleDala, hennes tredje.

– Den första var en fysisk kongress. Jag minns inte vilket år det var, men jag har för mig att det var då Anna Carlstedt avgick som ordförande. Min andra kongress var för två år sedan och den var helt digital. Nu får jag vara med om en hybridvariant också. Det blir spännande.

Hon blev medlem i IOGT-NTO 2008. Nu är hon ordförande i lokalföreningen i Falun, men också medlem i Borlänge.

Hur kom du i kontakt med IOGT-NTO?

– Vi flyttade till Falun för att min man blev VD för Vi förenade, ett fastighetsbolag som Falun och Borlänge äger tillsammans för att driva nykterhetsrörelsens lokaler. Vi har fina föreningslokaler, en folkpark och ett kulturhus.

Vad ser du mest fram emot på kongressen?

– Jag ser fram emot att träffa andra fysiskt, det var ju fyra år sedan det var en sådan kongress sist. Men, jag ser också fram emot att vi ska sikta framåt och ta tag i organisationens framtid, även om det i förlängningen kan innebära en sammanslagning av organisationer. Vi behöver hitta former som säkrar den idéburna verksamheten, social trygghet och socialt sammanhang. Att komma med i en förening gör att man kan hitta ett socialt sammanhang i stället för att sitta ensam.

”Jag hoppas att det leder till en nytändning.”

Anna Fält

Hon hoppas att framtidsdiskussionerna ska öka engagemanget.

– Jag hoppas att det leder till en nytändning och att vi hittar former som kan entusiasmera unga krafter. Och att vi kan fortsätta jobba såväl regionalt som lokalt och fortsätta med folkbildning och folkhögskolor.

Har du någon hjärtefråga du vill driva?

– För mig är budskapet att människor ska kunna leva ett liv fritt från droger störst. Den gamla tanken är för mig det viktigaste. Grunden är människor som mår bra och mötet mellan generationer och kulturer. Kongressen kommer att präglas av framtid och namnfrågan, men det är ju bara medel för att nå målet.

Anna Fält är också föreslagen som ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

Vad kommer du att bidra med om du blir vald?

– Min breda yrkeserfarenhet och att jag har bott på många platser. Och så har jag stor erfarenhet av föreningsliv och politiskt arbete. Jag har haft politiska uppdrag i Östergötland, Gävleborg och Dalarna. Jag har suttit i både landstings- och kommunfullmäktige och i social- och miljönämnd. Nu är jag bara ersättare i en myndighetsnämnd, vilket har frigjort tid som gör det möjligt att ta ett uppdrag i förbundsstyrelsen.

– Det viktiga för mig är att bidra med strukturer och idéer på ett övergripande plan. Förbundsstyrelsen ska inte detaljstyra verksamheten, utan komma med visioner och idéer som gör att lokalföreningar och personer tycker att det är en organisation som de vill vara med och engagera sig i. När jag satt i Dagöholms styrelse tyckte jag mig sakna en förståelse för helheten.

Anna Fälts yrkeserfarenhet är sannerligen bred.

– Jag har studerat nationalekonomi, gått lärar- och rektorsutbildning. I 17 år var jag skolledare. Och jag har arbetat som lärare på gymnasiet och Komvux. Det gör jag fortfarande. Jag undervisar i svenska för invandrare, SFI, i Stockholm. Dessutom är jag utbildad sexolog. Jag har varit sjöman, jobbat som landskapsingenjör och med ett teaterprojekt.

Du bor i Dalarna och jobbar i Stockholm?

– Ja, jag bor inneboende hos min mamma när jag jobbar där. Jag blev värvad till SFI-utbildningen i Rosenlund och tyckte att verksamheten påminde mycket om hur vi arbetar med kamratstöd inom IOGT-NTO. Rosenlund samarbetar med Jobbtorg Stockholm och de som går utbildningen lär sig ett yrke samtidigt som de lär sig svenska. De får träna svenska i praktisk miljö.

Hur har du hunnit med allt?

– Jag pluggade heltid samtidigt som jag jobbade heltid och hade fyra barn hemma. Jag vet inte hur jag hann. Man hade väl mer energi på den tiden.

Mer från Accent