Kongress 2023

De kan styra IOGT-NTO

Här är valberedningens presenterat sitt förslag till ny förbundsstyrelse inför valet på IOGT-NTO:s kongress i sommar.

”På kongressen kommer det att diskuteras hur organisationen ska se ut i framtiden och därför behövs personer i styrelsen som vill utveckla, som tänker framåt, är nyfikna, kloka och drivna. Det är ett gäng personer som vi ser kompletterar varandra och som har mycket stor och bred kunskap och erfarenhet av nykterhetsrörelsen, men även från andra organisationer, arbetsliv och utbildningsbakgrund”, skriver valberedningen.

Valberedningens förslag

Post: Ordförande

Namn: Lucas Nilsson

Född: 1990

Bor: Malmö

Lokalförening: IOGT-NTO 1589 Lund

Omval. Lucas blev invald i styrelsen 2019 och har varit ordförande sedan 2021. Han är en tydlig och uppskattad ledare som är drivande och vill jobba framåt. Med sina erfarenheter inom både UNF och IOGT-NTO har Lucas god kännedom av rörelsen. Han har också jobbat inom andra organisationer som gett en bred bas att stå på. Lucas har studerat ledarskap inom ideell sektor och utvecklingsstudier. Att ta kampen mot alkoholkulturens grepp om samhälle och individ är centralt för Lucas. Under sina år i förbundsstyrelsen har Lucas fått ett brett kontaktnät inom och utanför organisationen. I utvecklingen av vår rörelse kommer Lucas vara en god företrädare och duktig på att hitta vägar framåt.

Post: Vice ordförande

Namn: Vanja Lindstedt

Född: 1952

Bor: Örnsköldsvik

Lokalförening: IOGT-NTO 174 Örnsköld

Omval, ny post. Vanja har suttit i styrelsen i tre mandatperioder och har stora kunskap om de senaste årens utveckling, men även kunskap om rörelsens historia. Vanja är därför lämplig att fortsätta arbetet med organisationens framtid. Hon anser att IOGT-NTO ska vara en stark röst för att påverka och utmana. Hon är föreningsordförande, vice ordförande i fastighetsförening och i en drogpolitisk kommitté. Vanja har jobbat med alkoholfria drycker, varit med och arrangerat flera kongresser. Vanja brinner för jämlikhet, jämställdhet, ett hållbart samhälle när det gäller miljö, hälsa och alla människors lika värde. Vanja är pensionerad förskollärare och har arbetat med genuspedagogik.

Post: Kassör

Namn: Mattias Gotthold

Född: 1992

Bor: Luleå

Lokalförening: IOGT-NTO 755 Luleå 

Nyval. Mattias har idag uppdrag i IOGT-NTO-distriktet, och har tidigare haft uppdrag inom lokalföreningen där han fortfarande är aktiv. Till yrket är han jurist och driver ett eget företag inom dataskydd, och är även med och driver som förtroendevald branschorganisationen för dataskyddsexperter. Utöver nykterhetsrörelsen har han varit engagerad inom kårverksamhet, politik, djurrättsfrågor och i bostadsrättförening. Mattias ser stor potential för vår organisation där vi kan växa och bli starkare genom att vara mer effektiva och fokusera på våra mål.

Post: Ledamot

Namn: Tobias Wallin

Född: 1972

Bor: Uppsala

Lokalförening: IOGT-NTO 4649 Funbo Framtid 

Omval. Tobias blev invald i förbundsstyrelsen 2019 och har tidigare erfarenhet av UNF:s förbundsstyrelsen. Med en mängd olika uppdrag i styrelser och ideella föreningar finns en bred bas av erfarenhet hos Tobias som kommer till pass i att tänka framtid och utveckling. Han är noggrann, pedagogisk, affärsmässig och engagerad. Tobias kan allt om stadgar, strukturer och principer. På sin arbetstid jobbar han som ansvarig för metodutveckling av marknadsföring och försäljning på ett stort internationellt företag.

Post: Ledamot

Namn: Anna Frej

Född: 1973

Bor: Vännäs

Lokalförening: IOGT-NTO 6416 Umeå

Omval. Ledamot i styrelsen sedan 2021.  Anna har en bred erfarenhet, både inom nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser, lokalt, regional och nationellt. Det har gett henne en kunskap perfekt för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Fastighetsfrågor är något Anna brinner för, efter engagemang lokalt i en fastighet, uppdrag i Våra Gårdar och nu som ordförande i ett kommunalt fastighetsbolag. Till yrket är Anna jurist, men just nu tjänstledig för politiska uppdrag på heltid. Utöver sitt brinnande engagemang för vår ideologi har Anna kunskap inom juridik och ekonomi, och en djup kännedom om vår rörelse och vilja att göra organisationen ännu bättre.

Post: Ledamot

Namn: Jan-Ove Ragnarsson

Född: 1958

Bor: Enköping

Lokalförening: IOGT-NTO 187 Enköping

Omval. Ledamot i styrelsen sedan 2021 där han bland annat ansvarat för distriktskontakter. Jan-Ove har ett långt engagemang inom nykterhetsrörelsen, bland annat som distriktsordförande och har jobbat med de flesta av våra verksamhetsområden, så som alkohol- och narkotikapolitik, kamratstödsarbete och vårt internationella arbete. Solidaritet och jämställdhet är frågor som är viktiga för Jan-Ove, liksom miljöfrågor och engagemang i samhället. Jan-Ove känner många människor inom rörelsen. Han har haft många olika förtroendeuppdrag både inom nykterhetsrörelsen och inom andra organisationer. Jan-Ove jobbar som miljökonsult men håller på att trappa ner.

Post: Ledamot

Namn: Kristina Sperkova

Född: 1981

Bor: Gustavsberg

Lokalförening: IOGT-NTO 270 Vildvuxen 

Omval. Ledamot i styrelsen sedan 2021. Kristina blev medlem i nykterhetsrörelsen efter att på ett internationellt ungdomsläger kommit i kontakt med frågor om demokrati, delaktighet och nykterhet, och insåg hur de hänger ihop. Kristina är idag heltidsarvoderad president i Movendi International (fd. IOGT International). Hon är också utbildad psykolog. Kristina brinner för är alkohol som utvecklingshinder, förebygg, alkoholnormsfrågor, jämställdhet, organisationsutveckling, internationell alkoholpolitik och global hälsa. Kristina är engagerad, driven och fokuserad.

Post: Ledamot

Namn: Anna Fält

Född: 1954

Bor: Falun

Lokalförening: IOGT-NTO 92 Falun

Nyval. Anna är idag engagerad i sin lokalförening som även drivit stödboende för missbrukare. Hon har haft uppdrag i olika styrelser, bland annat Dagöholms styrelse, och har haft politiska uppdrag. Till yrket jobbar Anna idag som yrkeslärare inom Sfi/parkskötare, men har tidigare varit både sjöman, kriminalvårdare, rektor och landskapsingenjör. Anna är engagerad och nyfiken. Hon är intresserad av alkoholpolitik och kamratstödsarbete och brinner för att utveckla lokal verksamhet gärna med Agenda 2030 och hållbar utveckling som inspiration för visionen att drogfrihet är grunden för ett bra liv där vi tillsammans formar framtiden.

Valberedningen består av Tobias Tengström, sammankallande, Cariina Sundström, Carl-Åke Andersson, Mats Lundström, Eva Blomqvist, Lena Borgs och Markus Strömbom.

Mer från Accent