Kongress 2023

Så blir IOGT-NTO:s kongress

Det är i Uppsala det händer fysiskt, men en hel del sker också digitalt. Förslaget att skapa en ny nykterhetsorganisation av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund blir garanterat en stor fråga.

Måndagen den 26 juni inleds IOGT-NTO:s kongress digitalt, för att avslutas fysiskt i Uppsala söndagen den 2 juli. IOGT-NTO:s utvecklingschef Sofia Modighs bedömning är att framförallt två frågor kommer att engagera.

– Jag tror frågan om ett närmare samarbete mellan förbunden i rörelsen är en av de ”stora” frågorna. Även namnfrågan kan engagera många, men den får kanske vänta beroende på vilket förslag som läggs om det framtida samarbetet mellan förbunden. 

I januari lanserades förslaget att utforska förutsättningarna att skapa en ny gemensam nykterhetsorganisation av Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, och IOGT-NTO. Frågan har processats under våren och planen är att ett inriktningsbeslut för hur den ska tas vidare ska fattas vid sommarens kongresser, samt vid NSF förbundsmöte i oktober.

– Det kan också bli någon motion som skapar debatt. Vi har försökt vara tydliga i kallelsen med vad en motion som skickas till kongressen kan handla om eftersom det ibland skickas in motioner som bättre behandlas på förenings- eller distriktsårsmöten. 

För IOGT-NTO:s utveckling de närmaste åren är det arbetsplanen och budgeten som är viktigast säger Sofia Modigh. 

Synpunkter har framförts på att kongressombuden behöver ha tillgång till dator/läsplatta för att kunna delta och rösta. Hur hanteras den frågan? 

– Distriktens valmöten väljer ombud och vi har berättat för distrikten och valberedningarna om förutsättningarna, både praktiska och tekniska. Av de valmöten som genomförts, som jag fått rapport ifrån, har frågan om teknik inte varit uppe alls. Jag tror distrikten löser eventuellt behov av utrustning om det behövs. 

– När det gäller det digitala verktyget Voteit som kommer användas bland annat för att lägga förslag, i vissa diskussioner, för att begära ordet och rösta, kommer vi genomföra utbildningar i maj. 

Kommer lokala IOGT-NTO-föreningar arrangera några kringaktiviteter utanför själva kongressförhandlingarna? 

– Ja, flera föreningar i Uppsala har organiserat ihop sig och kommer arrangera den rörelsegemensamma festen på lördagen med mat och underhållning på IOGT-NTO:s egen anläggning Liljekonvaljeholmen. Alla förbunden är med och finansierar festen. IOGT-NTO-medlemmar kommer kunna köpa biljetter till festen för ett subventionerat pris, och UNF och Junis har en annan lösning för deras ombud. 

Uppsalaföreningarna kommer också ha ett dag- och kvällskafé i anslutning till kongresslokalerna.

– Det blir säkert blir en trevlig samlingspunkt. IOGT-NTO-förbundet bidrar ekonomisk till lite enklare underhållning på kvällskafét för våra medlemmar torsdag kväll och fredag kväll. 

Årets kongress arrangeras av IOGT-NTO centralt, och inte som tidigare av lokala förtroendevalda. Varför har det ändrats? 

– För att den gamla lösningen med en lokal bestyrelse och en nationell bestyrelse mest ledde till eviga diskussioner om vilken part som skulle betala vad, samt att förbunden ville hantera sina kongresser på olika sätt. Det var en modell som gått ur tiden helt enkelt. 

– Förr, när flera tusen åkte på kongress en hel vecka, kunde skickliga distrikt erbjuda bra underhållning och aktiviteter och gå med vinst på arrangemanget. Det har inte varit möjligt på senare tid utan IOGT-NTO-kongressen har kostat IOGT-NTO-förbundet minst 1 miljon kronor varje gång, efter att intäkter avräknats. 

Är det några andra nyheter jämfört med tidigare kongresser? 

– Det är en helt ny modell av kongress i år igen eftersom de första dagarna, måndag och tisdag, är digitala. Onsdagen är resdag och torsdag till söndag är det fysisk kongress. Vi försöker ta det bästa från den digitala kongressen 2021 och det bästa från de gamla fysiska kongresserna och göra något bra av det. 

– Jag tror att om andra gamla folkrörelser, som till exempel en del partier klarar att digitalisera och korta sina kongresser, så klarar IOGT-NTO det också. 

Mer från Accent