Kongress 2023

Namnbyte utreds: ”Både för- och nackdelar”

Utredarens uppgift är inte att presentera namnförslag, utan att lyfta för- och nackdelar med ett byte.

Vid IOGT-NTO:s senaste kongress 2021 fick förbundsstyrelsen i uppgift att utreda frågan om ett namnbyte på organisationen. För uppdraget har förbundsstyrelsen anlitat Malin Thorson, tidigare förbundsordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

– Jag vet att namnfrågan väcker starkt engagemang så det känns hedervärt att få uppdraget. Jag har varit i utkanten av rörelsen ett par år, med småbarn, och har ingen stark linje i frågan. Jag tror att det bidrog till att de utsåg mig, säger hon.

Om du inte ska föreslå något nytt namn, vad är det då du ska utreda?

– Jag har fått i uppdrag att skriva en rapport som ska analysera för- och nackdelar med att behålla, respektive att byta, namn. Rapporten ska särskilt lyfta fram organisations-externa perspektiv, och interna röster som normalt inte hörs. Sedan ska förbundsstyrelsen använda utredningen som underlag för att diskutera hur processen ska tas vidare.

Hur ska du hitta de organisations-externa perspektiven, och de interna röster som normalt inte hörs? 

– Det ska ske genom en medlemsundersökning och en undersökning bland allmänheten. Jag vet inte exakt hur det ska gå till. Det är kansliet som sköter den praktiska delen, men jag har förstått att de kommer att använda ett undersökningsinstitut. Jag har också börjat kontakta andra organisationer som bytt namn för att ta del av deras erfarenheter.

Vilken typ av organisationer?

– Inga politiska partier eller stora fackförbund, utan andra organisationer, dels sådana som liknar oss, men kanske också andra, som till exempel We Effect (tidigare Kooperation utan gränser) och Hela Människan (Tidigare De kristna samfundens nykterhetsrörelse). Jag vill veta om de sett några särskilda fördelar med att byta namn, och vad det kostat dem att byta, både ekonomiskt och i form av förlorad kännedom om organisationen.

Mesta tiden har Malin Thorson hittills ägnat åt att läsa igenom tidigare undersökningar, motioner och annat material kopplat till namnbyte.

– Det har vari ten hel del att plöja igenom. 

Vad har du sett så här långt?

– Det finns både risker och fördelar med att byta namn. Många känner till oss och det blir säkert kostsamt att byta. Samtidigt är det en ständigt återkommande fråga som funnits med så länge jag har varit med. Men ska man byta är det viktigt att verkligen sätta sig in i vad det innebär och inte göra något förhastat.

Till sin hjälp har Malin Thorson en liten arbetsgrupp där Lina Boberg, kassör IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, och Filip Nyman, ordförande för UNF, ingår.

– Men det är jag som skriver rapporten, säger Malin Thorson. 

Senast i mars 2023 ska rapporten vara klar. 

– Sedan tar förbundsstyrelsen vid. Om de landar i ett namnbyte är jag ändå inte säker på att de kommer att föreslå något namn för kongressen. Jag har uppfattat det som att förbundsstyrelsen tycker att processen får ta tid. 

Mer från Accent