IOGT-NTO-rörelsen

Fyra förbund kan bli ett: ”Vi är starkare tillsammans”

”Vi vill i dialog med våra medlemmar bygga en ny gemensam nykterhetsorganisation”, säger Lucas Nilsson, ordförande i IOGT-NTO.

Junis, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), och IOGT-NTO kan i framtiden gå samman i ett gemensamt förbund – om medlemmarna vill.

Under helgen har IOGT-NTO-rörelsens förbundsstyrelser gemensamt diskuterat frågan. Det är inte första gången. Under ett antal år har frågan om att stärka samarbetet diskuterats, men den här gången är resultatet mer konkret.

– Vi har kommit till en tydlig slutsats: Vi är starkare tillsammans än var och en för sig, och nu vill vi ta det till nästa nivå i dialog med medlemmarna, säger Lucas Nilsson, ordförande i IOGT-NTO.

Därför går förbunden idag ut gemensamt och bjuder in medlemmarna till dialog om hur IOGT-NTO-rörelsen gemensamt bygger en stark nykterhetsorganisation för framtiden.

– Det här känns superbra och spännande, vi vill gemensamt skapa något nytt. Det blir informationsmöten redan den här veckan, och sedan en väldigt omfattande dialog med både fysiska och digitala gemensamma möten under hela våren, säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande.

Planen är att processen ska leda fram till konkreta förslag och beslut till Junis, UNF:s och IOGT-NTO:s kongresser i juni, samt till NSF förbundsmöte i oktober.

– Vi planerar just nu alla möten och samtal som ska ske. Vi vill komma igång med dialog och möten omgående så att det finns ett gediget underlag tills dess. Och värt att tydliggöra är att mötena är till för alla våra medlemmar i alla förbunden, säger Mona Örjes.

Vilken roll spelar förbundens kärvare ekonomi?

– Vi har en optimistisk framtidstro och gör det här för att vi tror på det. Det är klart att ekonomin gör att processen blir lite mer angelägen och ”nära”, men ekonomin är inte huvudanledningen, säger Lucas Nilsson.

– Vi ställer oss hela tiden frågan vad vi kan göra med de resurser vi har för att skapa en nyktrare och bättre värld. Det funderar vi hela tiden på i varje organisation. Ekonomin är en komponent som påverkar hur mycket skillnad vi kan göra, och vi tror att vi löser frågorna bättre tillsammans, säger Mona Örjes, och tillägger:

– Vi har talat om samverkan hur mycket som helst genom åren, men det har varit lite fluffigt. Nu känner vi att det är dags att bli konkreta.

Filip Nyman, UNF:s förbundsordförande (tillsammans med Jane Segerblom), återkommer till vikten av att få med de 30 000 medlemmarna i samtalet.

– Tanken är att tillsammans med medlemmarna lista ut vad som ska förändras och hur det ska bli. Det vet vi ju faktiskt inte ännu, säger han.

NSF förbundsordförande Ponthus Jessmor instämmer.

– Från vårt perspektiv känns det mycket tydligare och konkretare nu att vi vill framåt tillsammans. Men det finns förstås så sjukt många detaljer som vi behöver prata med våra medlemmar ute i landet om under våren, säger han.

– Det är så uppenbart att vi är en gemensam rörelse, vi lever det redan i våra hjärtan. Nu ska vi leva det i vår organisation också, säger Lucas Nilsson.

Datum och tider för informations- och dialogmöten här.

Jane Segerblom, Filip Nyman, Ponthus Jessmor, Lucas Nilsson, Mona Örjes. Foto: Kristina Sperkova

Mer från Accent