Gängvåldet

36 organisationer i dialog med Stockholmspolitiker om gängvåldet

På tisdagen mötte nätverket Tillsammans mot våld och droger biträdande finansborgarrådet i Stockholm vid ett rundabordssamtal.

Det var regnigt och grått i Stockholm när nätverket Tillsammans mot droger och våld och biträdande finansborgarrådet Anders Österberg (S) kom ut på Stadshuset borggård efter sitt rundabordssamtal. Var vädret inte det bästa så var humöret på deltagarna desto bättre. Samtliga inblandade verkade nöjda med hur samtalet gått.

– Det var ett jättebra möte där organisationerna berättade vad de arbetar med och vilka utmaningar de har. De tog till exempel upp det indragna stödet till folkbildningen. Vi informerade om vad Stockholms stad gör, säger Anders Österberg.

Han berömmer IOGT-NTO.

– Det var väldigt bra av IOGT-NTO att ta initiativ till att samla alla de här organisationerna och genomföra manifestationen i november.

Kommer mötet att leda till att ni gör något annorlunda?

– Vi gör ju redan en massa saker. Till exempel ser vi till att det finns fältassistenter i alla stadsdelar, vi satsar extra på föräldrastöd och att fler ska få tillgång till det och att väntetiderna ska kortas. Sedan har vi desinformationskampanjen som ska bemötas. Ingen unge ska behöva råka ut för droger och våld.

Anders Österberg. Fotograf: Peter Philips.

Han påpekar att arbetet redan verkar ge resultat.

– Två områden i Stockholm togs bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Enligt polisen har också de öppna drogscenerna blivit färre. Men det handlar om ett långsiktigt arbete där det offentliga och civilsamhället arbetar tillsammans.

Lasse Honkanen, från IOGT-NTO i Sollentuna, är också nöjd.

– Jättebra möte. Det kom upp en massa viktiga saker under samtalet. Det märktes verkligen att de som deltog var engagerade i de här frågorna.

Han tror att nätverkets arbete kommer att leda framåt.

– Kanske inte att just det här mötet leder till något direkt, men i förlängningen tror jag att det kommer att bli resultat. Många bäckar små…

Fardosa Omar, från Rinkeby folkets hus och parker, tycker också att nätverket är viktigt.

– Civilsamhället måste hålla ihop. Även om vi jobbar med olika frågor har vi samma förutsättningar och samma utmaningar. Det är bra att få höra vad de andra i nätverket gör. Det är inspirerande.

Även Sofia Modig, verksamhetschef på IOGT-NTO och initiativtagare till manifestationen i höstas som var starten för nätverket, är nöjd med mötet.

– Det var bra. Det kändes att Anders Österberg tog oss på allvar och att han förstod att man når längre om man samverkar med civilsamhället.

Hon är övertygad om att nätverket kommer att fortsätta agera tillsammans.

– Vi är 36 organisationer i dag, men kommer förmodligen att bli något fler. Att vi är så många var en viktig faktor för att vi skulle bli inbjudna hit idag. Och det är ju inga obetydliga organisationer heller; Sveriges lärare, Brottsofferjouren och Svenska kyrkan är ju med, liksom Stoppa skjutningen, där föräldrar till barn som blivit skjutna är med. Anders Österberg tyckte att vi skulle gå vidare till riksdagen och regeringen.

”Att vi är så många var en viktig faktor för att vi skulle bli inbjudna hit idag.”

Sofia Modigh

De frågor hon tyckte att det blev bäst diskussion kring vara avhopparverksamheten som nätverket vill ska få en statlig finansiering, hur man ska kunna underlätta för personer som kommer ut ur fängelse att få arbete trots prickar i belastningsregistret samt att det är svårt för civilsamhället när stödet till folkbildningen minskat.

– Sedan hade vi ett bra resonemang om att förebygga är att investera i framtiden. Sedan pratade vi också om tjejer som utnyttjas av gängkriminella för narkotika- och vapensmuggling. Om vi bara pratar om killar i avhopparverksamheten så missar vi mycket. Det känns som ett bra samtal.

Vad hoppas du nästa steg ska bli?

– Jag hoppas att vi får träffa justitieministern, Gunnar Strömmer, säger Sofia Modigh.

Mer från Accent