Kongress 2023

IOGT-NTO:s kongress röstade för utredning

Ny organisationsform och nytt namn fick kongressens gillande, men inte ny vision.

På torsdagen inledde IOGT-NTO den fysiska delen av sin kongress, och närmare 100 ombud samlades i Fyrisskolan i Uppsala. Dagens viktigaste fråga var förstås ifall förbundsstyrelsen skulle få medlemmarnas uppdrag att genomföra en utredning för att hitta en ny organisationsform för de fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen (Förutom IOGT-NTO Junis, UNF och NSF). För att visa tyngden bakom förslaget fick förbundsordförande Lucas Nilsson sällskap i talarstolen av Jane Segerblom, en av Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, båda ordföranden, Christine Bokström från Junis förbundsstyrelse, samt Anders Ödman från Nykterhetsrörelsens scoutförbunds, NSF, förbundsstyrelse.

Vare sig ombuden var entusiastiska eller skeptiska till tanken på en sammanslagning av förbunden så var en stor majoritet åtminstone positiva till att utreda saken (81 av 92 ombud röstade ja, 1 avstod aktivt och 3 röstade emot.) Återstår att se om de övriga förbunden kommer till samma slutsats. Junis och UNF tar beslut under fredagen, och NSF vid förbundsmötet i oktober.

En annan omdiskuterad fråga gällde nytt namn och ny vision. Den förra kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om för- och nackdelar med nytt namn. Något nytt förslag var inte tänkt skulle komma förrän till nästa kongress. 

– Vi behöver ett namn som uppfattas och förstås av alla och som symboliserar vår framtid, inte vår historia, säger Vanja Lindström i förbundsstyrelsen när hon föredrar förslaget. 

Kongressen biföll förslaget att gå vidare med namnfrågan med röstsiffrorna 67 mot 14. Några invände att det är onödigt ifall det blir en helt ny organisation inom en inte allt för avlägsen framtid. Förbundsstyrelsen anser dock att jobbet bör göras oavsett. Blir det en ny organisation så blir ett nytt namn nödvändigt. Det får i så fall tas fram tillsammans med de andra berörda organisationerna. 

Däremot vill inte förbundsstyrelsen gå vidare med att ta fram en ny vision. Det ville inte heller 68 av ombuden, medan 11 hellre gått vidare och 4 avstod från att rösta.

– Om vi ska få en ny organisationsform så kanske det blir aktuellt att hitta en ny gemensam vision framöver, säger Lucas Nilsson.

Innan torsdagens förhandlingar började fick ombuden höra styrelsen och kongressfunktionärerna framföra den specialskrivna kongresslåten En helt ny dag, och se en film med förinspelade hälsningar från både väntat och oväntat håll.

Filmen inleddes av Lennart Karlsson, ordförande för Svenska narkotikapolisföreningen, förklädd till James Bond. Han följdes av journalisten Ann-Britt Rydh Pettersson (sedan ungdomen aktiv i nykterhetsrörelsen), personalen från IOGT-NTO:s Brysselkontor Emil Juslin och Lisa Österman, samt Runa Neely som arbetade där tidigare. IOGT-NTO-medlemmen Helene Öberg (tidigare statssekreteraren för Miljöpartiet och tidigare generalsekreterare på UNF, nu ordförande för Biblioteksföreningen), följd av socialminister Jakob Forssmed, och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Därefter kom hälsningar från kamratstödjaren Marko Outinen från Sollentuna, Megan Omar (medlem som tillsammans med Lucas Nilsson fick motta en flagga av kungen på Skansen på nationaldagen). Emma Ivarjord från lokalföreningen i Falun och Familjekällan, och Sören Eriksson, rektor för Wendelsbergs folkhögskola.

Efter en paus med allsång fortsatte hälsningarna från Sven-Olov Carlsson, tidigare förbundsordförande, Johanna Davén, generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Stefan Bergh, tidigare generalsekreterare för IOGT-NTO (som numera har samma tjänst på Riksidrottsförbundet), och ordförande för Miljonlotteriet, Vidar Aronsson, ordförande för Nykterhetsrörelsens studieförbund, NBV, konstnären och medlemmen Lars Lerin, och slutligen journalisten och författaren Diamant Salihu.

Mer från Accent