Kongress 2023

IOGT-NTO:s kongress: ”Vägval som kräver mod”

Kongressen öppnades av förbundsordförande Lucas Nilsson: ”Vi har många viktiga frågor som kräver mod framför oss.”

Kongressen invigdes ikväll (måndagen den 26 juni) digitalt från Malmö, förbundsordföranden Lucas Nilsson hemstad.

– I år går vi till kongress under parollen Våga prata alkohol, och vi har fått fler att våga. IOGT-NTO-medlemmar har under våren träffat tusentals politiker runtom i landet och pratat alkohol och folkhälsa, säger han.

Han uppmanar kongressombuden att låta sig engageras och inspireras av varandra.

– Våga prata, och framförallt våga lyssna, för det är det som är det demokratiska samtalet. Att se andras perspektiv, tolka varandra med välvilja, att utmana varandra, och tillsammans hittar de bästa lösningarna.

Lucas Nilsson talar om att hitta en ny roll för nykterhetsrörelsen i en modern kontext, en rörelse som kan samla fler för ”en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv” (IOGT-NTO:s vision).

– Vi har många stora frågor framför oss som avgör IOGT-NTOs framtid, som namnfrågan, att bygga ihop IOGT-NTO-rörelsen och knyta oss närmre, arbetsplan och budget för kommande år, och viktiga vägval i de frågor medlemmar lyft fram i sina motioner.

Årets kongress till ära lanserades också en specialkomponerad kongresslåt – En helt ny dag –som följdriktigt anspelar på IOGT-NTO:s kampanj Våga prata alkohol: ”Då för vi världen dit vi vill och pratar med en folkvald till. Idag är en helt ny dag.”

Mer från Accent