Kongress 2021

Förslag till ny strategi: Arena för nyktra röster

IOGT-NTO ska vara den självklara arenan för nyktra röster – och ge medlemmarna verktyg att använda sina röster för att påverka. Det är kärnan i förbundsstyrelsens förslag till ny strategi.

Kongressen i Örnsköldsvik 2019 beslutade om riktningen framåt; att positionera, modernisera och utveckla IOGT-NTO. Inför sommarens kongress presenterar nu förbundsstyrelsen sitt förslag till plattform som de menar bör ligga till grund för den kommande processen att besluta om en ny strategi. Förslaget presenteras i Facebookgruppen IOGT-NTO Diskussion ikväll klockan 21.00, och går därefter ut på remiss till medlemmarna. Synpunkter och förslag bearbetas sedan och blir underlag för kongressens beslut.

Vanja Lindstedt. Foto: Jan Lindstedt

– Rubriken ”IOGT-NTO – den självklara arenan för nyktra röster” lyfter att nykterheten är det unika i vår organisation. En arena kan vara allt möjligt: drogpolitiska utspel och jättestora opinionsmöten – men också samtal vid middagsbordet, vid fikat på arbetsplatsen, eller i en annan förening där man är medlem, att skriva en insändare, och mycket annat, säger Vanja Lindstedt, ledamot i förbundsstyrelsen, och fortsätter:

– Vi vill att var och en funderar: Hur ser min egen arena ut? Var och hur kan jag påverka för ett nyktrare samhälle? 

Illustration: Fernando Medina.

Sedan ska rösterna ”rustas, stärkas och riktas”, så att de tillsammans kan växa till en mäktig kör som påverkar opinionen på alla nivåer i samhället.

– Vi har alla våra egna erfarenheter av alkoholkulturen, och vi vill skapa förutsättningar för att alla ska kunna agera på sin arena, säger Lucas Nilsson, vice ordförande i IOGT-NTO: 

– Det handlar om att släppa lös kraften i folkrörelsen. Vi är många som på sitt eget sätt, i sina liv, bär budskapet om nykterhet, och som påverkar i det stora och i det lilla.

– Vi ska rusta våra medlemmar med inspiration och kunskap i sakfrågorna, och vi vill stärka oss och bygga stolthet i att vi gör det här tillsammans. Så att vi alla bär en del av en gemensam, riktad röst för ett nyktrare samhälle.

Lucas Nilsson. Foto: Linda Håkansson

Lucas Nilsson återkommer till ordet röst.

– Röst är det viktigaste ordet här. Vi måste lägga mycket, mycket mer kraft på att påverka resten av samhället, alkoholpolitiken och alkoholnormen: hur vi bryter ner och ifrågasätter alkoholnormen, och att samhället faktiskt ska ta ansvar för alla skador och negativa konsekvenser av alkohol. Vi ska vara en stark påverkansorganisation och varje medlem ska kunna vara en ambassadör för nykterhet, utifrån sina egna förutsättningar. 

All påverkan är inte politik, men en viktig del är det, säger Lucas Nilsson.

– Därför lägger vi också fram ett nytt och framåtsyftande drogpolitiskt program, som omfattar både alkohol och narkotika.

– Barnet som växt upp med missbruk i familjen, den som lever med medberoende, den som tagit sig ur ett missbruk, och den som av andra skäl inte dricker, men är frustrerad över hur mycket alkoholen skadar – alla ska känna att det finns en organisation som ser och lyfter deras frågor.

– Förbundsstyrelsen kan föreslå VAD som ska göras, men HURET, själva verkställandet, bygger ju på att vi gör jobbet tillsammans, i distrikt och föreningar, säger Vanja Lindstedt:

– Den känns som att organisationen är beredd och väntar på det här, det finns en önskan att vi blir tydligare och syns mer. Jag är ju föreningsaktiv och pratar mycket med medlemmar lokalt. En distriktsordförande sa nyligen till mig: ”Vi kan inte se bakåt – vi måste se framåt.”

Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero har aviserat att han inte ställer upp för omval vid sommarens kongress, men han har varit högst delaktig i att arbeta fram förslaget till ny strategi. Nu ser han fram mot att diskutera det. 

Som en del i remissrundan bjuds IOGT-NTO:s medlemmar in till gemensamma ”tankekvällar” och uppmanas att lämna synpunkter och förslag till förbundsstyrelsen, som sedan ska utmynna i ett förslag till kongressen. 

– Det här är mycket mer spetsigt än den tidigare strategin, vi kommer att bli mycket tydligare som organisation. Nu ser vi fram mot nya inspel och debatt, säger han.

Här finns remissen att läsa i sin helhet, samt möjlighet att lämna synpunkter. Här kommer också andra remisser till IOGT-NTO:s kongress 2021 publiceras.

Mer från Accent