Kongress 2023

Fortsatt utredning föreslås

Nu är förslaget om ny organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen ute.

I tisdags kväll kunde intresserade medlemmar ta del av det förslag med bilagor om ny organisationsform som ombuden på IOGT-NTO:s, UNF:s och Junis kongresser, samt NSF:s förbundsmöte i höst, ska rösta om.

Bakom det gemensamma förslaget står de fyra förbundens styrelser. Det innehåller dock inget färdigt förslag till ny organisation. I stället föreslås ombuden ta ställning till om förbunden ska fortsätta att utreda frågan, för att komma med ett konkret förslag under 2024.

Godkänns förslaget är det tänkt att utredningen ska få följande direktiv:

  • Skapa förutsättningar för en stark organisationsform som möjliggör mer verksamhet.
  • Skapa förutsättningar för en organisationsform som ger rörelsen större genomslag i samhället.
  • Skapa förutsättningar för hållbara och lustfyllda möjligheter för ideella engagemang i rörelsen.
  • Skapa förutsättningar för barns och ungas demokratiska inflytande och ungas möjlighet att vara med och leda organisationen.

Hur det konkreta förslaget kommer att se ut vet ingen ännu.

– Kanske kommer vi fram till att det bästa är att fortsätta vara fyra förbund, men fungera annorlunda än nu, säger Mona Örjes, ordförande i Junis.

”Kan vi få en starkare organisation så får vi mer pang för pengarna.”

Mona Örjes, Junis

Hon redogjorde sedan för varför hon tycker att organisationsformen måste ses över:

– Jag har ett långt förflutet i rörelsen. Jag kom med i UNF i åttan, och ända sedan dess har jag varit frustrerad över att organisationen ofta är för komplex för sitt eget bästa. Jag ser en stor potential i rörelsen, vi har trots allt en relativt god ekonomi, fantastiska anställda, massor av underbara medlemmar som går in för att förändra världen och en idé som fortfarande håller. Kan vi få en starkare organisation så får vi mer pang för pengarna.

Anders Ödman från Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, är också inne på att rörelsen bör stärkas.

– Jag minns när nykterhetsrörelsen syntes och hördes mer än i dag. Vi vill tillbaka dit och få större genomslag för våra tankar och idéer, säger han.

Lucas Nilsson, ordförande för IOGT-NTO, lyfter den gemensamma grunden, men också att en ny organisationsform måste ta hänsyn till olikheterna:

– Solidaritet och nykterhet, men även demokrati är våra gemensamma grundsatser. I en ny organisationsform måste vi garantera barns och ungas fortsatta inflytande. Det kommer kanske att skapa utmaningar för oss vuxna i rörelsen.

”Vi vill tillbaka dit och få större genomslag för våra tankar och idéer.”

Anders Ödman, NSF

Simon Elfström Schönbeck, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, tror att organisationerna skulle tjäna mycket på utökat samarbete:

– Det är en brist i organisationen att vi inte samarbetar mer. Det är korkat att vi gör samma sak var och en på sitt håll. Jag ser möjligheter för både verksamhet, utbildning och övergångar. En ny organisation skulle kunna öka ungas möjligheter att påverka hela rörelsen. Men vi måste värna demokratin och ungas möjlighet att organisera sig själva. Som unga behöver vi också ha vårt separata utrymme.

Många medlemmar är oroliga för att bidrag från myndigheter, kommuner och regioner ska försvinna om en sammanslagning av organisationer blir aktuell.

– När vår största intäktskälla minskar ska vi inte göra bort oss så att vi också blir av med andra intäkter, försäkrar Mona Örjes.

Simon Elfström Schönbeck påpekar att finansieringen inte bara gäller central nivå.

– Det handlar också om hur föreningar får sin finansiering, säger han.

Bland NSF:s medlemmar oroar man sig för att scoutkopplingen ska försvinna.

– Vår verksamhet skiljer sig från de övriga förbundens genom att vi redan har åldersblandad verksamhet. Scouting är vår verksamhet, nykterhet är våra värderingar. Det är nykterheten som gör oss unika som scoutförbund. Vi har en tydlig identitet, men om vi inte går med i den här processen hamnar vi utanför. Vi har ju samma problem som alla andra med vikande medlemstal och minskade intäkter. Därför vill vi medverka och driva det positiva. Vi vill tillföra idéer och erfarenheter in i det nya och minska glappet mellan NSF och övriga nykterhetsrörelsen lokalt, men inte på bekostnad av vår scoutidentitet, säger Anders Ödman.

Lucas Nilsson påpekar också att man inte vill att IOGT-NTO-rörelsens inflytande i andra organisationer ska minska.

– Alla eller flera av förbunden är medlemmar i andra organisationer, som Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, Stiftelsen ansvar för framtiden och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Vi vill ju inte ha mindre inflytande än nu.

”Vi vill gärna göra en förändring innan vi tvingas till att göra den.”

Simon Elfström Schönbeck, UNF

Mötet sändes på Facebook, vilket inte gav utrymme för direkta frågor, men i chatten ifrågasatte flera deltagare tempot i processen.

– Hur man ser tid är nog ganska olika. En hel UNF-generation kan bytas ut på tre år, så för oss går inte processen för snabbt. Sedan har vi utmaningar som måste lösas, men vi vill gärna göra en förändring innan vi tvingas till att göra den, säger Simon Elfström Schönbeck.

– Skulle vi dra ut på det för mycket finns en risk att möjligheten rinner oss ur händerna, säger Lucas Nilsson.

”Skulle vi dra ut på det för mycket finns en risk att möjligheten rinner oss ur händerna.”

Lucas Nilsson, IOGT-NTO

– Vi kan inte vänta tills vi nästan har dött med att göra förändringar. Förändringar tar kraft så det är lika bra att köra på medan vi har ork, säger Mona Örjes.

– Jag håller med. Läget är akut, men det är också en stor utmaning för vi behöver ha medlemmarna med oss. Är vi inte klara 2024 så får det vänta till 2025, säger Anders Ödman.

Mer från Accent