Höstbudgeten

”Får självklart konsekvenser”

Regeringen minskar anslagen till studieförbunden med sammanlagt 1,1 miljarder kronor de närmaste tre åren, vilket även drabbar NBV.

Regeringen aviserar i höstbudgeten att Sveriges studieförbund får 250 miljoner kronor mindre i anslag. Året därpå minskar anslagen med 100 miljoner kronor och tredje året med 150 miljoner. I nuläget är anslaget totalt cirka 1,8 miljarder kronor årligen.

– Det vi bestört konstaterar är att regeringen inte förstår vikten av oss studieförbund och vår verksamhet. Vad den betyder för enskilda personer, grupper och ett sammanhållet samhälle, säger Göran Hägerdal, rektor för studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

Han betonar studieförbundens betydelse i dagens samhällsklimat.

– I ett land med ökad polarisering behövs studieförbunden och våra föreningar mer än på länge. Oväntade möten och diskussioner med människor som inte alltid tycker lika är centrala byggstenar för fortsatt demokrati och öppenhet i samhället. Vår verksamhet är viktigare än någonsin.

Det ekonomiska läget är bekymmersamt enligt Göran Hägerdal.

– Nedskärningarna får självklart konsekvenser även för NBV.  Men vi är ett starkt studieförbund som kommer klara och hantera det här bra tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Sveriges tidigare kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, kommenterar också regeringens budget i tidningen Altinget:

– Det är en stor nedskärning på bildning, kultur och demokratisk verksamhet i hela landet. Det är både väldigt ledsamt och väldigt historielöst, säger hon.

Utbildningsminister Mats Persson, Liberalerna, säger i en kommentar till Sveriges television, SVT, att regeringen istället vill satsa på yrkesutbildningar:

– Vi har tuffa tider och då måste vi prioritera och då prioriterar vi utbildningar som leder till riktiga jobb.

Mer från Accent