Folkbildning

”Lotteriförbud hotar demokratin – och nykterhetsrörelsen”

Att förbjuda folkrörelselotterier är ett sätt att tysta politiska motståndare och kan även drabba nykterhetsrörelsen, säger debattören Åke Wredén.

I en debattartikel i Västerbottenskuriren, VK, i våras hävdar Åke Wredén, journalist, liberal skribent och debattör och engagerad i nykterhetsfrågor, att det pågår en förändring av den politiska kulturen. Förslaget att förbjuda folkrörelselotterier är ett sätt att tysta politiska motståndare, anser han. När regeringen och Sverigedemokraterna dessutom vill ersätta Folkbildningsrådet, som utses av folkbildningsorganisationer och huvudmän för folkhögskolor, med en statlig myndighet så blir han orolig.

– Det kan bli ett redskap för statlig styrning av folkbildningen. Förslaget har sitt ursprung i en motion från SD som fick Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på Uppsala nya tidning, UNT, att regera kraftigt, säger Åke Wredén.

Det han syftar på är en ledare i UNT den 30 november 2014. Under rubriken: SD vill likrikta folkbildningen undrar Håkan Holmberg ”Hur många vet att Sverigedemokraterna motionerat om att upphäva den fria folkbildningen?” Han skriver om den då färska motionen 2014/15: 2903 med titeln Folkbildningsfrågor. I den föreslås att ”Skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar eller utanförskap. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturella verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in.”

Men är inte den fria folkbildningen något väldigt svenskt?

– Jo, men den är inte unik för Sverige. Folkhögskolorna tror jag är en dansk uppfinning, men de har länge haft en stark förankring i Sverige. De hade ju en väldigt stor betydelse innan det statliga utbildningssystemet växte. Men bakom folkbildningen står ofta organisationer som kan anses vara politiska motståndare till SD. De står för andra värderingar, som alla människors lika värde och är internationella. Det gäller till exempel kristna organisationer, men även nykterhetsrörelsen, säger Åke Wredén.

Enligt Tidöavtalet ska folkbildningen reformeras och effektiviseras.

– Att ersätta Folkbildningsrådet med en statlig myndighet är en del av syftet.

Minskade statliga bidrag har folkhögskolorna redan fått känna av. Fler nedskärningar kan få stora konsekvenser menar Åke Wredén. Utan offentlig finanisering är verksamheten ekonomiskt omöjlig att upprätthålla. Börjar statsmakten användas på sådana radikala sätt lär det inte riktas bara mot ett visst parti eller mot just folkhögskolor och andra folkbildningsorganisationer, skriver han i VK.

Vad gäller lotterierna är det Socialdemokraternas som varit i mediernas blickfång, men ett förbud kan få konsekvenser även för andra.

– I fallet med lotterierna är det inte SD utan den marknadsliberala tankesmedjan Timbro som står bakom. Hur de får till att det är ett näringslivsintresse att stoppa Socialdemokraternas lotteri är svårt att förstå. Men en inskränkning av deras lotteri kommer även att drabba stora delar av övrig föreningsverksamhet, som nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen, säger Åke Wredén. 

Även Moderaterna har ett eget lotteri.

Mer från Accent