Kongress 2023

Även UNF och Junis vill utreda ny organisation

Nu har tre av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen röstat för att en ny gemensam organisationsform ska utredas. "Mycket positivt", kommenterar IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson.

Under fredagen fattade även Junis och Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, kongressombud beslutet att bifalla respektive förbundsstyrelses förslag om att utreda en ny organisationsform. 

Under debatten i UNF framkom en del oro, som hur man ska kunna backa och välja att inte göra någon förändring om man lagt tid och pengar på en utredning. Eller om UNF, med betydligt färre medlemmar än IOGT-NTO, kommer att ha något att säga till om ifall det blir en gemensam organisation. Majoriteten ansåg dock att en utredning främst är av godo och kan bidra till att tydliggöra både för- och nackdelar. Flera påpekade också att om UNF skulle välja att ställa sig utanför splittras rörelsen.

– Vi vill vara med på resan, sa Ida Andersson, UNF Örebro.

Förbundsstyrelsens förslag bifölls med siffrorna 31 mot 7.

På Junis kongress inleddes diskussionen i grupper, där frågan om ny organisationsform bara var en av flera. Mycket av diskussionerna handlade om hur man skulle få en starkare organisation med mer verksamhet. Från några kom synpunkten att upplägget inte uppmuntrade till att vara kritisk och att det saknades forum för att diskutera kritik mot förslaget. Majoriteten verkade dock anse att tillfällen har funnits tidigare, och en del kom också fram i den gemensamma diskussion som följde efter gruppdiskussionerna.

Några ombud påpekade också från talarstolen att detta inte är det sista tillfället att ha synpunkter, och vid omröstningen vann förbundsstyrelsens förslag med stor majoritet, 60 röster för och 5 emot.

Det sista förbundets, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, beslut får vi dock vänta på till slutat av oktober då de har sitt förbundsmöte.

IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson är mycket nöjd efteråt.

– Det är mycket positivt. Väldigt kul. Jag ser fram emot att inleda processen tillsammans med de andra förbunden. Innan vi går vidare måste vi invänta NSF:s beslut, men jag lämnar i varje fall den här kongressen med optimism och stor framtidstro för rörelsen, säger han.

Mer från Accent