Forskaren

Pia Kvillemo: ”Jätteroligt att mitt fält blir uppmärksammat”

Pia Kvillemo är forskare vid STAD, Centrum för psykiatriforskning, vid Karolinska institutet och har fått stipendium för sitt arbete med unga som söker hjälp för alkoholproblem.

Du fick under Svenska föreningen för alkohol- och drogforskningkonferens i Östersund motta Bertil Göranssons resestipendium. Hur känns det?

– Jätteroligt, särskilt roligt att mitt område blir uppmärksammat. Eftersom ungas psykiska ohälsa ökar känns det extra viktigt att stödja unga och personal som jobbar med utsatta unga!

Vad är det du gör?

– Jag har kartlagt alkoholkonsumtion och konsekvenser av den bland besökarna på ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting. Nu arbetar jag med att ta fram en webbaserad utbildning för personal som ska träna dem inför uppgiften att ta upp alkoholfrågan med besökarna. Dessutom planeras en webbaserad intervention för unga. Stipendiet är inrättat i syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott, och är på 30 000 kronor.

Var ska du resa?

– Jag ska använda pengarna till att besöka internationella konferenser, till exempel EUSPR (The European Society for Prevention Research). Jag hoppas få möjlighet att sprida min forskning och lära mig av andra.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer