Cannabislegalisering

Niofaldig ökning av cannabisförgiftade barn

Fler och allvarligare fall efter att ätbar cannabis legaliserats i Kanada.

Helhetsbilden av konsekvenserna av Kanadas cannabislegalisering är fortfarande oklar. Men på ett område visar en ny studie på ett tydligt problem: antalet barn som uppsöker vård i delstaten Ontario på grund av cannabisförgiftning har ökat kraftigt. Kraftigast har ökningen varit sedan ätbar cannabis, som kakor, choklad och godis legaliserades i landet.

Studien, som utförts av Ottawa Hospital, visar en niofaldig ökning av antalet barn under tio år som sökt vård akut efter att ha fått i sig cannabis. Liknande rapporter har presenterats tidigare, men detta är den första studie som undersökt en hel delstat.

I studien jämförs data från innan legaliseringen (som genomfördes i november 2018) med siffror efter legaliseringen, samt efter att även ätbar cannabis legaliserats (januari 2020). Under perioden januari 2016 till mars 2021 kom 533 barn in akut till sjukhus i Ontario på grund av cannabisförgiftning. Av dem behövde en tredjedel, 171 barn, läggas in. 19 barn behövde intensivvård.

Före legaliseringen var det i snitt 2,5 barn per månad som sökte akutvård på grund av cannabisförgiftning. Efter legaliseringen ökade månadsgenomsnittet till 7,8 barn. Under båda perioderna behövde ungefär en fjärdedel av barnen läggas in. Den stora ökningen skedde efter legaliseringen av ätbar cannabis. Efter den ökade månadsgenomsnittet till 22,6 barn, och nästan 40 procent av barnen behövde läggas in för vård.

Under pandemin har antalet barn som sökt akutvård för förgiftning generellt minskat i Ontario. Men cannabisförgiftningarna fortsätter att öka.

– Legaliseringen skulle skydda barnen genom att reglera styrkan i produkterna och ställa krav på barnsäkra förpackningar. Tyvärr så visar vår studie att man inte lyckats med det, säger Daniel Myran, en av läkarna som genomfört studien.

– Vi behöver överväga sätt att göra ätbar cannabis mindre tilltalande för barn, kanske genom att reglera hur den får se ut eller smaka, säger han.

Mer från Accent